Ecotourism (สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ)
Biogang Database

Ecotourism (สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ)

อ่างเก็บน้ำห่วยปรือ

ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว: อ่างเก็บน้ำห่วยปรือ

รายละเอียด
อยู่ที่บริเวณตำบลเขาพระ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก แยกซ้ายมือจากถนนที่ไปน้ำตกสาริกา-นางรอง กิโลเมตรที่1 ไปตามถนนเขาทุเรียนระยะทางประมาณ 11 กิโลเมตร (ทางไปบ้านวังรี)
เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กที่มีวิวทิวทัศน์สวยงามตามธรรมชาติ มีน้ำตลอดปี รอบอ่างมีถนนลาดยาง เหมาะแก่การดูพระอาทิตย์ขึ้นนับว่าเป็นทัศนียภาพที่สวยงามจริงๆค่ะ ในบางฤดูจะเป็นศูนย์กีฬาทางน้ำของจังหวัดนครนายก เช่น เรือกรรเชียง เรือแคนู เรือใบ

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้:

แหล่งที่มาของข้อมูล: https://thai.tourismthailand.org/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7/%E0%B8%AD%E0%

คำช่วยค้นหา: อ่างเก็บน้ำห่วยปรือ
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
อธิบายการเดินทาง:
อยู่ที่บริเวณตำบลเขาพระ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก แยกซ้ายมือจากถนนที่ไปน้ำตกสาริกา-นางรอง กิโลเมตรที่1 ไปตามถนนเขาทุเรียนระยะทางประมาณ 11 กิโลเมตร (ทางไปบ้านวังรี)
เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กที่มีวิวทิวทัศน์สวยงามตามธรรมชาติ มีน้ำตลอดปี รอบอ่างมีถนนลาดยาง เหมาะแก่การดูพระอาทิตย์ขึ้นนับว่าเป็นทัศนียภาพที่สวยงามจริงๆค่ะ ในบางฤดูจะเป็นศูนย์กีฬาทางน้ำของจังหวัดนครนายก เช่น เรือกรรเชียง เรือแคนู เรือใบ

สถานที่ตั้ง
ที่อยู่: ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
ตำบล: เขาพระ
อำเภอ: เมืองนครนายก
จังหวัด: นครนายก
รหัสไปรษณีย์:
เบอร์ติดต่อ: +66 3731 2282, +66 3731 2284
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)