Ecotourism (สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ)
Biogang Database

Ecotourism (สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ)

พิพิธภัณฑ์อาคาร ๑๐๐ ปี รร. จปร.

ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว: พิพิธภัณฑ์อาคาร ๑๐๐ ปี รร. จปร.

รายละเอียด  จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับกองทัพไทย อาวุธยุทโรปกรณ์ที่เคยใช้ทำสงครามในอดีต เครื่องแบบนายทหาร ห้องชมสไลด์มัลติวิชั่น และยังเป็นที่ประดิษฐานพระบรมรูปหุ่นขี้ผึ้งรัชกาลที่ ๕
กรณีต้องการเข้าชมเป็นหมู่คณะ จะต้องทำหนังสือแจ้ง ให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์
ค่าเข้าชม
อัตราค่าบริการ ท่านละ 10 บาท สำหรับเข้าชมพิพธภัณฑ์ และท่านละ 20 สำหรับชมมัลติมีเดีย (30 ท่านขึ้นไป)


ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้:

แหล่งที่มาของข้อมูล: www.museumthailand.com

คำช่วยค้นหา:
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
อธิบายการเดินทาง: สามารถไปได้ 2 เส้นทาง
เส้นทางแรกใช้ทางหลวงหมายเลข 305 เลียบคลองรังสิต ผ่านอำเภอองครักษ์ เลี้ยวซ้ายที่สามแยก จปร. (ทางหลวงหมายเลข 3052)
เส้นทางที่ 2 ไปตามทางหลวงหมายเลข 1 เลี้ยวขวาที่แยกหินกอง ไปตามถนนสุวรรณศร(ทางหลวงหมายเลข 33)จนถึงสี่แยก จปร. เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 3052


สถานที่ตั้ง
ที่อยู่: 99 หมู่ 1
ตำบล: พรหมณี
อำเภอ: เมืองนครนายก
จังหวัด: นครนายก
รหัสไปรษณีย์: 26001
เบอร์ติดต่อ: 037393010
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)