Ecotourism (สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ)
Biogang Database

Ecotourism (สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ)

ขัวน้อยบ้านชีทวน

ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว: ขัวน้อยบ้านชีทวน

รายละเอียด ขัวน้อยบ้านชีทวน สะพานแห่งรักและศรัทธา
ขัวน้อยบ้านชีทวน  ตั้งอยู่ที่บ้านชีทวน ตำบลชีทวน  อำเภอเขื่องใน  จังหวัดอุบลราชธานี ห่างจากตัวอำเภอเขื่องในประมาณ 21 กิโลเมตร จากการคันพบทางโบราณคดี มีหลักฐานยืนยันว่า เมื่อประมาณ 3,000 ปีมาแล้ว ดินแดนอันเป็นที่ตั้งของท้องถิ่นตำบลชีทวนนี้ เคยเป็นที่อยู่อาศัยของผู้คนยุคสมัยเจนละ ซึ่งอาณาจักรเจนละเคยมีศูนย์กลางอำนาจอยู่บริเวณรอบแอ่งสุวรรณภูมิ ความเจริญของอาณาจักรเจนละได้แผ่ขยาย และเคลื่อนย้ายมาตามสายน้ำมูลและน้ำชี จึงเกิดชุมชนต่างๆ ขึ้นหลายแห่งตามลุ่มน้ำทั้งสองฝั่งนี้ รวมทั้งบริเวณที่เป็นที่ตั้งของบ้านชีทวนด้วย ซึ่งในอดีตเรียกหมู่บ้านนี้ว่า "บ้านซีซ่วน" ซึ่งเป็นภาษาอีสาน โดยมีความหมายตามภูมินิเวศที่แม่น้ำชีช่วงนี้มีการไหลย้อนขึ้นถึงบ้านชีทวน ซึ่งในอดีตชาวบ้านให้แม่น้ำชีในการติดต่อค้าขาย โดยเฉพาะน้ำอ้อย ซึ่งไปค้าขายถึงจังหวัดขอนแก่น ก่อนที่น้ำจะเปลี่ยนทางเดินดังปัจจุบัน ต่อมาชื่อบ้านซีซ่วน ได้เพี้ยนมาเรื่อยๆจนกลายมาเป็นบ้านชีทวนดังปัจจุบัน

ส่วนสะพานข้ามทุ่งขัวน้อย เป็นสะพานที่ชาวบ้านร่วมกันสร้างเพื่อให้พระสงฆ์ได้เดินข้ามมาบิณฑบาตได้สะดวก เชื่อมต่อระหว่างสองหมู่บ้าน คือ หมู่บ้านชีทวน และ หมู่บ้านหนองแคน มีอายุ 100 กว่าปีแล้ว ทอดตัวยาวผ่านกลางทุ่งนาสีเขียวขจี และเหลืองอร่ามในช่วงฤดูทำนา-เก็บเกี่ยว โดยเฉพาะในฤดูทำนา (ช่วงเดือนสิงหาคม-พฤศจิกายน) จะเป็นช่วงที่สวยน่ามาเที่ยวที่สุด

ประวัติความเป็นมาของขัวน้อย 
คำว่า ขัว เป็นภาษาอีสาน หมายความว่าสะพาน ขัวน้อยบ้านชีทวน ก็คือสะพานเล็ก ของบ้านชีทวน หรือสะพานข้ามทุ่งนาบ้านชีทวน มีความเป็นมาคือ สมัยก่อนก่อนที่จะมีขัวน้อย เส้นทางดังกล่าวเป็นเนินเดินหรือคันแทนามีไว้สำหรับให้ผู้คนสัญจรไปมา กล่าวคือให้พระสัญจรไปมา
จากคำบอกเล่าของคุณตาบุญจันทร์ ครองยุติ ปราชญ์ชาวบ้าน ทำให้ทราบว่าขัวน้อยเกิดจากความร่วมมือร่วมใจกันของชาวบ้านในการก่อสร้าง เนื่องจากในอดีต การสัญจรไปมาเป็นไปด้วยความยากลำบาก กอปรกับในอดีต วัดสีทาสเป็นวัดที่เปิดทำการเรียนการสอนปริยัติธรรมสำหรับพระภิกษุสงฆ์ สามเณร ซึ่งพระที่มาเรียนมีจำนวนมาก บ้านหนองแคนเป็นบ้านขนาดเล็ก มีบ้านอยู่จำนวนไม่กี่หลังคาเรือน ชาวบ้านมีกำลังในการทำบุญตักบาตรไม่เพียงพอกับจำนวนพระ จึงมีการข้ามมาบิณฑบาตที่บ้านชีทวน ซึ่งเป็นบ้านใหญ่ แต่เนื่องจากเส้นทางที่ใช้ในการออกบิณฑบาตเส้นทางเดิม ไปมาลำบาก เวลาหน้าฝนพื้นดินมักเป็นโคลนเลน(เหมืองโผ่) หน้าแล้งมีแต่ดินทราย ทำให้การไปมาลำบากมาก ชาวบ้านจึงร่วมใจกันสร้างขัวน้อยขึ้น เพื่อความสะดวก โดยพื้นที่ที่สร้างเป็นเขตต่อกันระหว่างหนองใหญ่กับหนองผักบุ้ง โดยสร้างตามแนวเขตติดต่อโดยสร้างคร่อมคันนาเดิม วัสดุที่ใช้สร้างส่วนใหญ่ที่ชาวบ้านหามาได้ เป็นไม้เนื้อแข็ง เช่นไม้แดง ไม้เต็ง ไม้รัง ประดู่ เพื่อใช้เป็นเสาและคาน ส่วนไม้แป้นปู(กระดานปู) ไม้ที่ได้ส่วนใหญ่มาจากเรือกระแซงเก่าที่พังไม่ได้ใช้ บ้างก็ได้จากการถากไม้ บ้างก็เป็นฝาโลงศพ นำมารวมกันช่วยกันสร้าง จนแล้วเสร็จ โดยนอกจากการใช้ในการออกบิณฑบาตแล้ว ยังใช้เป็นเส้นทางในการนำศพไปประกอบพิธีฌาปนกิจศพ ที่ป่าช้าหัวหนองจอก บ้านหนองแคน เวลากลางคืน โดยเฉพาะคืนเดือนเพ็ญ ยังใช้เป็นที่สถานที่พักผ่อน ในเวลากลางวันก็ใช้เป็นร่มในการทำนา ซึ่งถือเป็นประโยชน์อย่างมาก 
ขัวน้อยมีการซ่อมแซมทุกปี ต่อมาเมื่อประมาณปี 2535 ท่านพระครูสุนทรสุตกิจ (หลวงพ่อมณี เจ้าอาวาสวัดทุ่งศรีวิไล) คุณยายเทวี ทองขาว และชาวบ้านจึงได้จัดทำผ้าป่าสามัคคีขึ้น เพื่อซ่อมแซมบูรณะขัวน้อย เนื่องจากขัวน้อยมีสภาพทรุดโทรมอย่างมาก ประกอบกับไม้ในการซ่อมแซมเริ่มหายาก จึงได้ก่อสร้างขัวน้อยขึ้นใหม่ โดยสร้างเป็นคอนกรีต ทำการก่อสร้างโดย ช่างไสว เชื้อประทุม เป็นหัวหน้าช่าง พร้อมด้วยทีมช่างประมาณ 20 คน โดยยึดเอาแนวขัวเดิมเป็นหลัก และได้สร้างศาลากลางขัวเพิ่มเติมขึ้น ใช้เวลาในการก่อสร้างประมาณ 1 เดือนจึงแล้วเสร็จ 

ปัจจุบันขัวน้อย ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งในตำบลชีทวน ช่วงที่น่าท่องเที่ยว คือช่วงเดือนมิถุนายน – ธันวาคม เพราะเป็นช่วงหน้าทำนาและช่วงข้าวออกรวง ทัศนียภาพจะสวยงามมาก นอกจากนั้น ยังเป็นสถานที่ที่ผู้เข้าประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ ปี 2558 (Miss Universe Thailand 2015) รอบ 40 คนสุดท้าย ได้เข้ามาเยี่ยมชม ในช่วงที่มาเก็บตัวที่จังหวัดอุบลราชธานีอีกด้วย


ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้: นอกจากนักท่องเที่ยวจะได้มาชิลล์ มาแชะภาพสวยๆ กันที่ขัวน้อยแล้ว ยังสามารถเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และสัมผัสวิถีชาวบ้าน ณ บ้านชีทวนได้อีกด้วย เช่น วัดพระธาตุสวนตาล ธรรมาสน์สิงห์เทินบุษบก ศูนย์การทอผ้าลายปลาอีด วัดทุ่งศรีวิไล(หลวงพ่อพระพุทธวิเศษ) เป็นต้น นอกจากนั้น บ้านชีทวนยังมีอาหารอร่อยๆให้เลือกชิมมากมาย โดยเฉพาะขนมข้าวโป่งหรือข้าวเกรียบว่าว ซึ่งหาทานยากมากในปัจจุบัน

แหล่งที่มาของข้อมูล: คุณตาบุญจันทร์ ครองยุติ และ https://thailandtourismdirectory.go.th/th/info/attraction/detail/itemid/22091

คำช่วยค้นหา: สะพาน สะพานข้ามทุ่ง ขัว ขัวน้อย ทุ่งนา บ้านชีทวน เขื่องใน อุบลราชธานี
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
ข้วน้อย
ขัวน้อย ในอดีต
อธิบายการเดินทาง: จากสามแยกหน้าโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ขับรถมาตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23 ขาเข้าเมืองอุบลราชธานี ขับตรงมาประมาณ 16 กิโลเมตร ข้ามสะพานลำเซบาย เลยทางโค้งมาประมาณ 500 เมตร จะเจอศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี กลับรถตรงหน้าศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ข้ามสะพานลำเซบายอีกครั้ง จะเห็นสามแยกหลวงแผ่นดินหมายเลข 2412 บ้านท่าวารี ให้เลี้ยวซ้ายเข้าหลวงแผ่นดินหมายเลข 2412 ตรงไปประมาณ 5 กิโลเมตร ก็จะถึงบ้านชีทวน

การไปสะพานขัวน้อย
จากสามแยกทางเข้าหมู่บ้าน ให้เลี้ยวขวาจะเห็นสามแยกทางเข้าวัดทุ่งศรีวิไล จากนั้นเลี้ยวซ้าย จะเจอสามแยกศาลาประชาคมหมู่บ้าน ให้เลี้ยวขวา ตรงไปตามถนนไปเรื่อยๆ จนเจอสามแยกร้านค้าชุมชน ให้เลี้ยวขวา ตรงไปประมาณ 200 เมตรจะถึงขัวน้อย ซึ่งมีป้ายบอกทางชัดเจน


สถานที่ตั้ง
ที่อยู่: บ้านชีทวน
ตำบล: ชีทวน
อำเภอ: เขื่องใน
จังหวัด: อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์: 34150
เบอร์ติดต่อ:
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)