Ecotourism (สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ)
Biogang Database

Ecotourism (สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ)

ธรรมาสน์สิงห์เทินบุษบก บ้านชีทวน

ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว: ธรรมาสน์สิงห์เทินบุษบก บ้านชีทวน

รายละเอียด
ธรรมาสน์สิงห์เทินบุษบก บ้านชีทวน
ธรรมาสน์สิงห์เทินบุษบก เป็นธรรมาสน์สิงห์ศิลปะญวนแห่งเดียวในประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ศาลาการเปรียญวัดศรีนวลแสงสว่างอารมณ์ บ้านชีทวน ตำบลชีทวน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
ธรรมาสน์ คือ ที่สำหรับพระภิกษุนั่งแสดงธรรม ที่เห็นกันทั่วไปจะเป็นธรรมาสน์ไม้ แต่ที่วัดศรีนวลแสงสว่างอารมณ์เป็นปูนปั้นสิงห์ขนาดใหญ่ เทินบุษบกอยู่บนหลังและรอบตัว วิจิตรด้วยปูนปั้นและการลงสีจากฝีมือศิลปินชาวญวนชื่อวียง หรือแกวเวียง ที่มาขออาศัยอยู่ในวัด เขาได้สร้างส่วนฐานถึงยอด ส่วนเสาหงส์ บันไดนาค และรั้ว สร้างโดยพระอุปัชฌาย์วงศ์ พรหมสโร และคำหมา แสงงาม ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ ด้านการปั้นและแกะสลัก ปี 2529 เกิดเป็นสองศิลป์ระหว่างเวียดนามและไทยเกลียวกันเป็นงานปัจเจกศิลป์ และยังสะท้อนสังคมบ้านชีทวนที่แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างชาวญวนและชาวไทยอีสานได้อย่างกลมเกลียว
ธรรมาสน์สิงห์เทินบุษบก มีลักษณะเป็นรูปสิงห์ ยืนเทินปราสาท (ตัวธรรมาสน์) สร้างด้วยอิฐถือปูน ยอดปราสาทเป็นเครื่องไม้แกะสลักทำเป็นชั้นซ้อนลดหลั่นกันลงมา อย่างสวยงาม มีทั้งภาพของเหล่าเทพและปราสาท ส่วนตัวสิงห์ด้านหัวเป็นหัวสิงห์ ตรงกลางเป็นทรงเจดีย์มีช่องสี่เหลี่ยมทั้ง ๔ ด้าน มีรูปภาพเขียนสีเป็นรูปของเหล่าเทวดาและดอกไม้ของชาวฝรั่ง ส่วนตัวฐานของธรรมาสน์สิงห์มีเหล่าเทวดาและสัตว์ในวรรณคดีไทยอยู่รายล้อมลักษณะคล้ายกับมาฟังการแสดงธรรมของพระสงฆ์ ประดับตกแต่งด้วยปูนปั้น และลายเขียนสีแบบศิลปะญวนทั้งหลัง ตัวธรรมาสน์ตั้งอยู่ในศาลาการเปรียญทรงไทยที่มีจิตกรรมฝ้าเพดานศิลปะสกุลช่างเดียวกัน ที่เขียนแผ่นสังกะสีบุเพดาน เขียนเป็นรูปราหู ลายดอกไม้ ใบไม้ รูปสัตว์ต่างๆ ลายดวงดาราขนาดใหญ่อยู่ตรงกลาง ล้อมรอบด้วยเด็กมีปีก คล้ายกามเทพ เกี่ยวพันเป็นวงกลมข้างๆ ดวงดารา เป็นลายดอกไม้ป่า รูปเต่า ม้ามังกร อีกข้างมีรูปคนนั่งอยู่บนพญานาค ๒ ตัว อยู่ในท่าอุ้มเด็ก ถือถาดผลไม้บนศีรษะ มีรูปพญานาค และรูปหงส์ด้วย ถือเป็นประติมากรรมที่มีคุณค่ายิ่งทางด้านศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ซึ่งกรมศิลปกร ได้มีการขึ้นทะเบียนธรรมาสน์สิงห์เทินบุษบกนี้ให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมไทยเอาไว้ เพื่อให้ลูกหลานคนไทยได้เข้ามาศึกษา

ธรรมาสน์สิงห์เทินบุษบกสร้างในปี 2468 เสร็จปี 2470 ซึ่งพระภิกษุจะใช้ธรรมาสน์นี้นั่งแสดงธรรมทุกครั้งที่มีงานที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา ต่อมาธรรมาสน์สิงห์เทินบุษบกได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกของชาติ ทำให้รรมาสน์ลดการใช้งานลงเหลือปีละ 1 ครั้ง คือ ในวันที่ 5 ธันวาคมเท่านั้น แต่เมื่อปี พ.ศ.2557 เป็นโอกาสพิเศษมีการใช้งาน 2 ครั้ง คือ วันที่ 12 สิงหาคม และวันที่ 4 ธันวาคม โดยได้เลื่อนจัดพิธีก่อนวันที่ 5 ธันวาคมตามฤกษ์สะดวกของประธานฝ่ายฆราวาส เพื่อเทศน์ในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตามลำดับ โดยการเทศนานั้นเรียกว่า "ปฐมสมโพธิกถา" คำนี้ตามความหมายแปลว่าเรื่องราวที่เกี่ยวกับการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า แต่วัตถุประสงค์ของการเทศน์ทั้ง 2 ครั้ง คือเพื่อเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดิน และเป็นโอกาสสำคัญในรอบปีที่พุทธศาสนิกชนจะได้ฟังเทศน์ทำนองอีสานโบราณ โดยพระสงฆ์จะอ่านจากใบลานที่บันทึกด้วยอักษรโบราณ
ปัจจุบันธรรมาสน์สิงห์เทินบุษบก ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งในตำบลชีทวน สามารถมาเยี่ยมชมได้ทุกวันเวลา ไม่เว้นวันหยุดราชการ ส่วนใครจะมาเที่ยวชมวิถีชาวบ้านช่วงที่พระภิกษุใช้ธรรมาสน์นี้นั่งแสดงธรรม สามารถมาได้ในวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี


ข้อมูลการติดต่อ วัดศรีนวลแสงสว่างอารมณ์ บ้านชีทวน ตำบลชีทวน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้: นอกจากนักท่องเที่ยวจะได้มาชมธรรมาสน์สิงห์เทินบุษบกแล้ว ยังสามารถเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และสัมผัสวิถีชาวบ้าน ณ บ้านชีทวนได้อีกด้วย เช่น ขัวน้อย วัดพระธาตุสวนตาล ธรรมาสน์สิงห์เทินบุษบก ศูนย์การทอผ้าลายปลาอีด วัดทุ่งศรีวิไล(หลวงพ่อพระพุทธวิเศษ) เป็นต้น นอกจากนั้น บ้านชีทวนยังมีอาหารอร่อยๆให้เลือกชิมมากมาย โดยเฉพาะขนมข้าวโป่งหรือข้าวเกรียบว่าว ซึ่งหาทานยากมากในปัจจุบัน

แหล่งที่มาของข้อมูล: คุณตาบุญจันทร์ ครองยุติ และ https://www.posttoday.com/travel/339083

คำช่วยค้นหา: ธรรมมาสน์ ธรรมมาสน์สิงห์ เทิน บุษบก เทศน์ บ้านชีทวน เขื่องใน อุบลราชธานี
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
ธรรมาสน์สิงห์เทินบุษบก บ้านชีทวน
งานแสดงพระธรรมเทศนา 5 ธันวาคม
งานแสดงพระธรรมเทศนา 5 ธันวาคม
อธิบายการเดินทาง: จากสามแยกหน้าโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ขับรถมาตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23 ขาเข้าเมืองอุบลราชธานี ขับตรงมาประมาณ 16 กิโลเมตร ข้ามสะพานลำเซบาย เลยทางโค้งมาประมาณ 500 เมตร จะเจอศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี กลับรถตรงหน้าศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ข้ามสะพานลำเซบายอีกครั้ง จะเห็นสามแยกหลวงแผ่นดินหมายเลข 2412 บ้านท่าวารี ให้เลี้ยวซ้ายเข้าหลวงแผ่นดินหมายเลข 2412 ตรงไปประมาณ 5 กิโลเมตร ก็จะถึงบ้านชีทวน

ธรรมาสน์สิงห์เทินบุษบก บ้านชีทวน
จากสามแยกทางเข้าหมู่บ้าน ให้เลี้ยวขวาจะเห็นสามแยกทางเข้าวัดทุ่งศรีวิไล จากนั้นเลี้ยวซ้าย ตรงไปตามถนนไปเรื่อยๆจนสุดทาง จะถึงวัดศรีนวลแสงสว่างอารมณ์ ซึ่งมีป้ายบอกทางชัดเจน


สถานที่ตั้ง
ที่อยู่: วัดศรีนวลแสงสว่างอารมณ์ บ้านชีทวน
ตำบล: ชีทวน
อำเภอ: เขื่องใน
จังหวัด: อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์: 34150
เบอร์ติดต่อ:
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)