Ecotourism (สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ)
Biogang Database

Ecotourism (สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ)

วัดพระธาตุสวนตาล

ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว: วัดพระธาตุสวนตาล

รายละเอียด

พระธาตุสวนตาล เป็นสถูปหรือเจดีย์ประธานของวัดธาตุสวนตาล ซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า ก่อด้วยอิฐฉาบด้วยพระทาย (การนำหินมาบดหรือตำให้ละเอียดผสมกับน้ำอ้อย ยางบงหนังควายแห้งเผาไฟ ผสมกันในหลุมดินแล้วตำให้ละเอียดเป็นเนื้อเดียวกัน) จะมีคุณภาพคล้ายกับปูนซีเมนต์ รูปทรงเลียนแบบพระธาตุพนม ฐานกว้าง 30 ฟุต สูง 60 ฟุต

โดยสร้างขึ้นมาราวพุทธศตวรรษที่ 22-23 เป็นเวลาใกล้เคียงกับการสร้างพระธาตุพนม และการพังทลายขององค์พระธาตุก็ใกล้เคียงกัน คือพระธาตุสวนตาลพังทลายลงเมื่อ 23 กรกฎาคม 2518 เวลา 19.30 น. ตรงกับวันเพ็ญเดือน 8 (วันอาสาฬหบูชา) ส่วนพระธาตุพนมพังทลายเมื่อ 11 สิงหาคม 2518 เวลา 17.00 น. ตรงกับวันขึ้น 4 ค่ำ เดือน 9 ห่างกันเพียง 18 วัน พระธาตุสวนตาลได้รับการบูรณะซ่อมแซม โดยการสร้างพระธาตุองค์ใหม่ครอบองค์เดิมไว้ และพระธาตุองค์เดิมก็ยังสามารถเข้าไปกราบสักการบูชาเพื่อเป็นสิริมงคลได้อีกด้วย

วัดพระธาตุสวนตาล เป็นวัดเก่าแก่อีกหนึ่งแห่งที่อยู่ในพื้นที่อำเภอเขื่องใน และอยู่ในกลุ่มวัดภายในบ้านชีทวนอีกแห่งหนึ่งที่มีความสำคัญและมีความน่าสนใจ สิ่งที่น่าสนใจภายในวัดและเป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้านในพื้นที่คือ องค์พระธาตุสวนตาลที่มีลักษณะคล้ายพระธาตุพนม ในจังหวัดนครพนม เชื่อกันว่าพระธาตุสวนตาลได้รับการสร้างขึ้นในช่วงใกล้เคียงกับพระธาตุพนมจากชาวขอมที่ต้องการเดินทางมาร่วมสร้างพระธาตุพนมแต่พบว่าพระธาตุพนมถูกสร้างเสร็จแล้ว จึงมาสร้างพระธาตุสวนตาลไว้ที่แห่งนี้ และในปี 2518 นั้นเองที่พระธาตุสวนตาลทรุดโทรมผุพังลงมา พร้อมกับพระธาตุพนมแตกต่างกันเพียงไม่ถึงเดือน จึงเป็นเรื่องน่าประหลาดใจที่เล่าขานกันต่อมา หลังจากนั้นพระธาตุสวนตาลได้รับการบูรณะและนำพระบรมสารีริกธาตุมาบรรจุไว้เมื่อปี 2543 ปัจจุบันตัวพระธาตุองค์เดิมถูกครอบอยู่ด้านในองค์พระธาตุใหม่ บริเวณฐานพระธาตุสวนตาลที่ประดับด้วยภาพปั้นดินเผาเล่าเรื่องราว

นอกจากองค์พระธาตุสวนตาลแล้ว สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่เคารพบูชาของชาวบ้านคือ

 

พระธรรมเทโว

พระธรรมเทโวเป็นพระพุทธรูปหล่อสำริดขนาดหน้าตักกว้าง 42 ซม. สูง 76 ซม. ประทับนั่งขัดสมาธิราบ ปางมารวิชัยศิลปะแบบลาว จารึกเป็นภาษาพื้นเมืองที่ส่วนฐานรวม 3 บรรทัด ซึ่งหลวงปู่ขุนราม ญาณธโร อดีตเจ้าอาวาสวัดธาตุสวนตาลได้อ่านคำจารึกที่มีอยู่ใต้ฐานพระพุทธรูปซึ่งได้ความว่า “สังกาศราชาได้ 144 ตัวปีเต้ายี่ เดือนยี่ แรม 2 ค่ำ วันอาทิตย์ พระมหาธรรมเทโวเจ้ามีใจใสศรัทธาสร้างพระพุทธรูปองค์นี้มีทองสองหมื่นเจ้าขนานคำมะลุนเป็นผู้รจนา” จากตัวเลขศักราชดังกล่าว ถ้าจะตีความตามแบบที่คุณวัชรินทร์ พุ่มพงษ์แพทย์ ซึ่งได้ตีความในจารึกแผ่นลานทองแดงเกี่ยวกับปีที่บูรณะซ่อมแซมพระธาตุพนมแล้ว พระธรรมเทโวก็ต้องสร้างในวันอาทิตย์ แรม 2 ค่ำ เดือนยี่ ปีขาล พ.ศ. 2325 (หรือราว 224 ปี) ซึ่งเป็นช่วงก่อนตั้งกรุงเทพมหานครเพียงไม่กี่เดือน จากการตีความในคำจารึกใต้ฐานพระธรรมเทโวดังกล่าวนั้น พอที่จะเชื่อได้ว่าพระธรรมเทโวที่วัดธาตุสวนตาลนี้สร้างขึ้นโดยอุปราชธรรมเทโว เมืองนครจำปาศักดิ์ เมื่อวันอาทิตย์ แรม 2 ค่ำ เดือนยี่ ปีขาล พ.ศ. 2325 (หรือราว 224 ปี) ส่วนที่ว่าได้มาประดิษฐานที่บ้านชีทวนเมื่อใดนั้น ก็น่าจะราวปี 2352 อันเป็นปีที่ชาวบ้านชีทวนได้เดินทางไปหาวัสดุในการใช้ซ่อมแซมพระธาตุสวนตาล และได้มีการพระธาตุที่นครจำปาศักดิ์จริงตามคำบอกเล่า และได้พระธรรมเทโวมาเป็นรางวัลและประดิษฐานอยู่ที่วัดธาตุสวนตาลจนในปัจจุบัน ซึ่งพระธรรมเทโว หรือชาวบ้านเรียกว่า พระเทโว ซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืององค์หนึ่ง ปีใดที่ฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาลชาวบ้านจะนิมนต์องค์พระลงไปแห่รอบ ๆ หมู่บ้าน เพื่อให้ฝนตกตามฤดูกาลและให้บ้านเมืองอุดมสมบูรณ์ จนเกิดประเพณีแห่พระธรรมเทโว ขึ้นทุกปี


เรือโบราณ

เป็นเรือขุดขนาดใหญ่ทำจากไม้ตะเคียนหินต้นเดียวยาว 24 เมตร กว้าง 2.70 เมตร พบที่ลำน้ำชีเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2536 ห่างจากวัดธาตุสวนตาลประมาณ 6-7 กิโลเมตรใช้คนลากประมาณ 150 – 200 คน ตั้งแต่เวลา 12.00 น. จนถึงค่ำ ขณะนี้นำมาจัดแสดงที่วัดธาตุสวนตาล คาดว่าเรือลำนี้มีอายุประมาณ  300 ปี และเมื่อเดือนมกราคม 2549 ชาวบ้านหวาง  ตำบลชีทวน ได้พบเรือ ซึ่งมีขนาดใกล้เคียงกันอยู่ในลำน้ำชี แต่ไม่สามารถขุดขึ้นมาได้เนื่องจากลำตัวของเรือเกือบทั้งหมดฝังอยู่ในทราย


สัตตภัณฑ์เชิงเทียน

เป็นไม้แกะสลักลงรักปิดทอง บางตอนประดับด้วยกระจกสี  มีรางเล็กสำหรับปักเทียนอยู่บริเวณตอนบน เป็นงานไม้แกะสลักฝีมือชาวบ้านที่งดงามมากชิ้นหนึ่ง อายุราวพุทธศตวรรษที่  24  อยู่ในศาลาการเปรียญวัดธาตุสวนตาล บ้านชีทวน ตำบลชีทวน


หากนักท่องเที่ยวสนใจจะเที่ยวชมวัดพระธาตุสวนตาล สามารถเข้าชมได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการข้อมูลการติดต่อ วัดพระธาตุสวนตาล ตำบลชีทวน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้: นอกจากนักท่องเที่ยวจะได้มาชมพระธาตุสวนตาลแล้ว ยังสามารถเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และสัมผัสวิถีชาวบ้าน ณ บ้านชีทวนได้อีกด้วย เช่น ขัวน้อย ธรรมาสน์สิงห์เทินบุษบก ศูนย์การทอผ้าลายปลาอีด วัดทุ่งศรีวิไล(หลวงพ่อพระพุทธวิเศษ) เป็นต้น นอกจากนั้น บ้านชีทวนยังมีอาหารอร่อยๆให้เลือกชิมมากมาย โดยเฉพาะขนมข้าวโป่งหรือข้าวเกรียบว่าว ซึ่งหาทานยากมากในปัจจุบัน 

แหล่งที่มาของข้อมูล: คุณตาบุญจันทร์ ครองยุติ และ http://www.esanpedia.oar.ubu.ac.th/esaninfo/?p=1782

คำช่วยค้นหา: พระธาตุ สวนตาล วัด เรือโบราณ สัตตภัณฑ์ เชิงเทียน บ้านชีทวน เขื่องใน อุบลราชธานี
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
วัดพระธาตุสวนตาลปัจจุบัน
เรือโบราณ
สัตตภัณฑ์เชิงเทียน
อธิบายการเดินทาง: จากสามแยกหน้าโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ขับรถมาตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23 ขาเข้าเมืองอุบลราชธานี ขับตรงมาประมาณ 16 กิโลเมตร ข้ามสะพานลำเซบาย เลยทางโค้งมาประมาณ 500 เมตร จะเจอศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี กลับรถตรงหน้าศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ข้ามสะพานลำเซบายอีกครั้ง จะเห็นสามแยกหลวงแผ่นดินหมายเลข 2412 บ้านท่าวารี ให้เลี้ยวซ้ายเข้าหลวงแผ่นดินหมายเลข 2412 ตรงไปประมาณ 5 กิโลเมตร ก็จะถึงบ้านชีทวน

การไปสะพานขัวน้อย
จากสามแยกทางเข้าหมู่บ้าน ให้เลี้ยวขวาจะเห็นสามแยกทางเข้าวัดทุ่งศรีวิไล จากนั้นเลี้ยวซ้าย ตรงไปตามถนนไปเรื่อยๆ จนถึงทางแยกที่ 2 ให้เลี้ยวซ้าย ตรงไปประมาณ 100 เมตรจะถึงวัดพระธาตุสวนตาล ซึ่งมีป้ายบอกทางชัดเจน


สถานที่ตั้ง
ที่อยู่: วัดพระธาตุสวนตาล บ้านชีทวน
ตำบล: ชีทวน
อำเภอ: เขื่องใน
จังหวัด: อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์: 34150
เบอร์ติดต่อ:
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)