Ecotourism (สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ)
Biogang Database

Ecotourism (สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ)

ศาลเจ้าพ่อเกราะเปริด

ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว: ศาลเจ้าพ่อเกราะเปริด

รายละเอียด เป็นศาลเจ้าที่อยู่บริเวณ ระหว่างทางขึ้นไปผาสุขนิรันด์อำเภอแหลมสิงห์ เมื่อมาเกาะเปริดพลาดไม่ได้ที่จะมาสักการะศาลเจ้าพ่อเกาะเปริด ก่อนที่จะขึ้นไปโรงน้ำปลาดำรงค์ศิลป์ และผาสุขนิรันด์

ข้อมูลการติดต่อ 039444095

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้:

แหล่งที่มาของข้อมูล: https://klaiklai.com/places/THPOI2235879329/chaopho-ko-proet-shrine

คำช่วยค้นหา: ศาลเจ้าพ่อเกาะเปริด
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
ศาลเจ้าพ่อเกราะเปริด
ศาลเจ้าพ่อเกราะเปริด
ศาลเจ้าพ่อเกราะเปริด
อธิบายการเดินทาง: เดินทางมาจากตำบลหนองชิ่ม มุ่งตรงที่ตำบลเกาะเปริดจะพบศาลเจ้าพ่อเกาะเปริดก่อนที่จะขึ้นไปผาสุขนิรันด์

สถานที่ตั้ง
ที่อยู่: ตำบลเกาะเปริด
ตำบล: เกาะเปริด
อำเภอ: แหลมสิงห์
จังหวัด: จันทบุรี
รหัสไปรษณีย์: 22130
เบอร์ติดต่อ: 039444095
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)