Ecotourism (สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ)
Biogang Database

Ecotourism (สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ)

หนองหวาย บ้านฝั่งแดง ต.ฝั่งแดง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว: หนองหวาย บ้านฝั่งแดง ต.ฝั่งแดง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

รายละเอียด

ล่องเรือหนองหวาย บ้านฝั่งแดง ต.ฝั่งแดง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม นักท่องเที่ยว ต่างเดินทางไปสัมผัสบรรยากาศ เที่ยวชมความสวยงาม อุดมสมบูรณ์ ทางธรรมชาติ ของ หนองหวาย แหล่งน้ำธรรมชาติ ของชาวบ้าน ฝั่งแดง ต.ฝั่งแดง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ในเนื้อที่หลาย 100 ไร่ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติ เชื่อมกับ ลำน้ำก่ำ ลำน้ำสาขาแม่น้ำโขง ทอดยาวมาจากหนองหาร จ.สกลนคร ผ่าน อ.ธาตุพนม ก่อนไหลลงสู่แม่น้ำโขง ทำให้ หนองหวาย มีทั้งความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ เป็นแหล่งน้ำใสสะอาด เหมาะแก่การเที่ยวพักผ่อนเล่นน้ำ คลายร้อนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ หรือหมู่บ้านนวัตวิถี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ในการอนุรักษ์ วิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณี ความเป็นอยู่ดั้งเดิม ของชุมชน เป็นที่มาของการต่อยอด จัดกิจกรรมล่องแพ ส่งเสริมการท่องเที่ยว เนื่องจากเป็นชุมชน ที่อยู่กับลุ่มน้ำ จึงได้สร้างความร่วมมือระหว่าง ผู้นำชุมชน กับชาวบ้าน ในการ จัดสร้างแพท่องเที่ยว บริการ ประชาชน นักท่องเที่ยว ได้ มีโอกาส ได้ สัมผัสบรรยากาศ ล่องแพ ในพื้นที่หนองหวาย มีทั้งบริการ ล่องแพ บริการอาหารเครื่องดื่ม ไปจนถึงอุปกรณ์เล่นน้ำคลายร้อน จนกลายเป็นที่สนใจ ของประชาชน นักท่องเที่ยว เดินทางมาเที่ยว สัมผัส ล่องแพ เล่นน้ำกันคึกคัก โดยปัจจุบันมีแพ ทั้งหมด มากกว่า 70 ลำ ไว้คอยบริการประชาชน นักท่องเที่ยว ยิ่งในช่วงนี้ ฤดูร้อน บวกกับ ใกล้ช่วงเทศกาล สงกรานต์ ยิ่งคึกคัก สร้างรายได้ เงินหมุนเวียนสะพัดในชุมชน วันละ นับแสนบาทข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้: เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศทั้งบนบกและในน้ำ

แหล่งที่มาของข้อมูล: https://www.facebook.com/ThatphanomTravel/posts/%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9D%E0%B8%B1%E0%B9%8

คำช่วยค้นหา: หนองหวาย ฝั่งแดง ธาตุพนม
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
อธิบายการเดินทาง:

สถานที่ตั้ง
ที่อยู่: บ้านฝั่งแดง
ตำบล: น้ำก่ำ
อำเภอ: ธาตุพนม
จังหวัด: นครพนม
รหัสไปรษณีย์: 48110
เบอร์ติดต่อ: 096 984 9292,093-297-3399
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)