Ecotourism (สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ)
Biogang Database

Ecotourism (สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ)

แก่งคับพวง

ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว: แก่งคับพวง

รายละเอียด

แก่งคับพวง บ้านคับพวง ต.น้ำก่ำ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม  เป็นแก่งหินในลำแม่น้ำโขง  ตั้งอยู่บริเวณบ้านคับพวง  ตำบลน้ำก่ำ  ในฤดูแล้งระหว่างเดือนมีนาคม  –  พฤษภาคม  น้ำในแม่น้ำโขงลดลง  ทำให้เกิดแก่ง  น้ำไหลกระทบหินในลำน้ำโขงมีลักษณะสวยงาม ที่มาของคำว่า คับพวงหมายถึง ปลาที่ชาวบ้านหาได้ จะร้อยเป็นพวง ได้มากจนแน่นพวง  ชาวบ้านจึงเรียกว่า คับพวง จนปัจจุบัน..ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้:

แหล่งที่มาของข้อมูล:

คำช่วยค้นหา:
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
อธิบายการเดินทาง:

สถานที่ตั้ง
ที่อยู่: บ้านคับพวง
ตำบล: น้ำก่ำ
อำเภอ: ธาตุพนม
จังหวัด: นครพนม
รหัสไปรษณีย์: 48110
เบอร์ติดต่อ:
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)