Ecotourism (สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ)
Biogang Database

Ecotourism (สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ)

ซุ้มประตูเรืองอร่ามรัษฎากร (ซุ้มประตูโขง)

ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว: ซุ้มประตูเรืองอร่ามรัษฎากร (ซุ้มประตูโขง)

รายละเอียด

สัญลักษณ์กลางเมืองซึ่งตั้งโดดเด่นในภาพนี้ คือ ซุ้มประตูเรืองอร่ามรัษฎากร” (ซุ้มประตูโขง) ตั้งชื่อตาม ท่านขุนอร่ามรัษฎากร ซึ่งเป็นผู้สร้างถนนจากหน้าวัดตรงมายังแม่น้ำโขง รวมถึงซุ้มประตูหลังนี้ด้วย จุดเด่นอยู่ที่สถาปัตยกรรมเก่าสวยงาม มียักษ์สองตนยืนเฝ้าอยู่ที่ซุ้มประตู ทิศตะวันตกของซุ้มประตูคือ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร และทิศตะวันออกคือ ถนนทางลงแม่น้ำโขงข้อมูลการติดต่อ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้:

ซุ้มประตูโขง 
มีลักษณะเป็นซุ้มยอมดอกบัวตูม สันนิษฐานว่า โขงหมายถึง โค้งซึ่งจะเห็นได้จากวงประตูรูปโค้งครึ่งวงกลมเชื่อว่าประตูโขงคงพัฒนามาจากทวารโตรณะ(Drava Torana) ของอินเดีย 
ซึ่งเป็นเครื่องหมายบอกทางเข้าพุทธสถาน ประตูโขงมีลักษณะคล้ายปราสาทย่อส่วนซ้อนชั้น ส่วนหลายสุดเป็นยอดแหลม 
ซึ่งตามความหมายของคำว่า ปราสาทจะเห็นได้จากเหนือชั้นหลังคาเอนลาดจะสร้างปราสาทย่อส่วนซ้อนขึ้นไป ที่องค์ 
ปราสาทจะมีซุ้มโค้งประดับ ในศิลปะอินเดียเรียกซุ้มโค้งนี้ว่า กุฑุ(Kudu)” อันเป็นสัญลักษณ์แห่งสวรรค์ชั้นฟ้า คือเขาไกรลาส ที่ประทับแห่งพระศิวะ หรือเขาพระสุเมรุศูนย์กลางแหงจักรวาล.
แหล่งที่มาของข้อมูล: https://www.facebook.com/happynakhonphanom/posts/1894698867411038/

คำช่วยค้นหา: ซุ้มประตูเรืองอร่ามรัษฎากร (ซุ้มประตูโขง)
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
อธิบายการเดินทาง: อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

สถานที่ตั้ง
ที่อยู่: ธาตพนม
ตำบล: ธาตุพนม
อำเภอ: ธาตุพนม
จังหวัด: นครพนม
รหัสไปรษณีย์: 48110
เบอร์ติดต่อ: +66 4251 3490-1
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)