Ecotourism (สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ)
Biogang Database

Ecotourism (สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ)

หมู่บ้านเลี้ยงจิ้งหรีด

ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว: หมู่บ้านเลี้ยงจิ้งหรีด

รายละเอียด การเลี้ยงจิ้งหรีด เป็นการเลี้ยงเพื่อไว้บริโภคในครัวเรือน ในอดีตถ้าอยากกินจิ้งหรีดต้องหากินตามทุ่งนา ตามป่า  ปัจจุบันนี้ จิ้งหรีดหายากขึ้น จึงต้องหามาเลี้ยงเพื่อไว้บริโภคในครัวเรือน และได้ขยายผลให้คนในหมู่บ้านนำไปเลี้ยงด้วย ซึ่งเหลือจากบริโภคก็ได้ขายให้คนในหมู่บ้าน และภายนอกหมู่บ้านด้วย

ข้อมูลการติดต่อ 206 หมู่ที่ 3 ตำบลโพนแพง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนมตำบลโพนแพง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้:

แหล่งที่มาของข้อมูล:

คำช่วยค้นหา:
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
อธิบายการเดินทาง: 206 หมู่ที่ 3 ตำบลโพนแพง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

สถานที่ตั้ง
ที่อยู่: สามแยก
ตำบล: พระกลางทุ่ง
อำเภอ: ธาตุพนม
จังหวัด: นครพนม
รหัสไปรษณีย์: 48110
เบอร์ติดต่อ:
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)