Ecotourism (สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ)
Biogang Database

Ecotourism (สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ)

วัดเลียบ

ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว: วัดเลียบ

รายละเอียด

สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต มีเนื้อที่ 9 ไร่ 1 งาน 37 ตารางวา ก่อตั้งเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2391 ตรงกับปลายรัชสมัยพระบามสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รับกาลที่ 3 เป็นวัดที่สร้างขึ้นเลียบคูเมือง เดิมเป็นสำนักสงฆ์สายวิปัสนา สำนักสงฆ์แห่งนี้ มีอายุได้ 44 ปี มีเจ้าอาวาสปกครอง 10 รูป จนมาถึงยุคของพระอาจารย์ทิพย์เสนา ทิพฺพเสโน (แท่นทิพย์) ท่านได้มรณภาพลงเมื่อ พ.ศ.2433 เป็นเหตุให้วัดเลียบร้างคราวหนึ่ง

       ในสมัยพระยาสิงหเทพมาเป็นข้าหลวงกำหับราชการเมืองอุบลราชธานี จึงให้ท้าวสิทธิสารบุญชู คือ พระ อุบลกาลประชานิจ กับเมืองแสนอุ่น กรมช้างทองจัน พร้อมด้วยญาติวงศ์พากันมาปฏิสังขรณ์วัดเลียบขึ้น แล้วนิมนต์พระอาจารย์เสาร์ กนฺตสีลเถร พระอาจารย์ฝ่ายวิปัสนามารองวัด

               หลวงปู่เสาร์ กนฺตสีลเถร ได้บุกเบิกเสริมสร้างขึ้นเป้นวัดธรรมยุต เมื่อ พ.ศ.2534 ในรัชกาลที่ 5 ภายในมีพระครูวิเวกพุทธกิจ (เสาร์) เป้นเจ้าอาวาส พร้อมด้วยภิกษุ สามเณร ภายนอกมีพระอุบลการประชานิจ (บุญชู พรหมวงศานนท์) พระสุรพลชยากร (อุ่น) ท้าวกรมช้างทองจัน และสังการีจารปัจฌา สังการีจารเกษ และทายิกา ได้พร้อมกันมีศรัทธาขยายพื้นที่วัดเพิ่มเติม โดยสร้างรั้วรอบวัด เสนาสนะและถาวรวัตถุ

               ต่อมาหลวงปู่เสาร์ กนฺสีลเถร ขอพระราชทานขอเป็นวิสุงคามสีมา โดยท้าวสิทธิสารและเพี้ยเมืองจัน ได้กราบบังคมทูลพระงแต่วันที่ 26 มีนาคม 2439 ตรงกับรัชสมัยของพระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รับกาลที่ 5

               ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้:

เจ้าอาวาสวัดเลียบ

                พระครูวิเวกพุทธกิจ (หลวงปู่เสาร์ กนฺสีโส) พ.ศ.2435 - 2445

                พระอาจารย์มหาเสนา มหาเสโน พ.ศ.2445 - 2452

                พระอาจารย์วิชิตอักษร คมฺภีโร (ขัมภรัตน์) พ.ศ.2452 - 2482

                พระอาจารย์สนธิ์ สุวโจ พ.ศ.2482 - 2498

                พระโพธิญาณมุนี สุธีร์ ภทฺทิโย (ดวงมาลา) พ.ศ.2498 - 2531

                พระครูธรรมธรมาโนช โชติโก (ทรัพย์ยานนท์) พ.ศ.2533 - 2537

                พระอธิการไพโรจน์ อิทฺธุปาโท (สุรพัฒน์) พ.ศ.2539 - 2541

              พระครูอุบลคณาภรณ์ (วีระชัย อริญฺชโย บุตราช) พ.ศ.2542 – ปัจจุบัน

แหล่งที่มาของข้อมูล:

คำช่วยค้นหา:
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
วัดเลียบ
อธิบายการเดินทาง:

เดินทางตามถนนหมายเลข24  เข้าถนนศรีนรงค์เลยร้านบ้านคุณย่าไปแล้วเลี้ยวขวาสถานที่ตั้ง
ที่อยู่: เลขที่ 116 ถนนเขื่อนธานี
ตำบล: ในเมือง
อำเภอ: เมืองอุบลราชธานี
จังหวัด: อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์: 34000
เบอร์ติดต่อ:
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)