Ecotourism (สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ)
Biogang Database

Ecotourism (สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ)

วิสาหกิจชุมชนบางแก้ว

ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว: วิสาหกิจชุมชนบางแก้ว

รายละเอียด

วิสาหกิจชุมชน ศูนย์บ้านเรียนรู้เกษตรธรรมชาติบางแก้ว ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 880 หมู่ 6 ตำบลท่ามะเดื่อ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง มีนายจักรกฤษณ์ สามัคคี เป็นประธานกลุ่ม เล่าว่า ปี พ.ศ.2547 ได้รวมกลุ่มของคนเฒ่าคนแก่ จำนวน 7-8 คน มาพูดคุยหารือกันเรื่องการผลิตข้าวและทำอย่างไรให้ได้ผลผลิตมากขึ้น ในขณะนั้นตนเป็นเด็กรุ่นใหม่ มีความสนใจในข้าวพื้นถิ่นสายพันธ์บางแก้ว ปี พ.ศ. 2548 ได้ทำการวิจัย การอนุรักษ์ฟื้นฟูพันธุ์ข้าวบางแก้ว และส่งเสริมเกษตรแบบปลูกธรรมชาติ ปี พ.ศ. 2549 ได้รับงบประมาณในการวิจัยจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มาทำแล้วเก็บข้อมูลส่งให้ สกว.และในปี พ.ศ. 2549 สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง ได้เข้ามาแนะแนวให้กลุ่มจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชน เพื่อเป็นประโยชน์แก่ชาวบ้าน ปี พ.ศ. 2550 ได้รับรางวัลดีเด่นจาก สกว. คือ ได้รับรางวัลที่ 1 จาก 200 กว่าโครงการที่เข้าประกวดของภาคใต้ฝั่งตะวันออก ปัจจุบันมีวิทยากรทั้งหมด 15 ท่าน 15 เครือข่ายการเรียนรู้ ซึ่งขณะนี้ฐาน ศพก. มี 6 ฐาน คือ 1. การจัดการดินและปุ๋ย 2. การใช้และการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 3. การคัดเลือกเมล็ดไว้ทำพันธุ์ 4. การป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยใช้สมุนไพร 5. การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า และ 6. การดำเนินการเพิ่มมูลค่าผลผลิตจากข้าวสังข์หยด ปี พ.ศ. 2559 ได้รับคัดเลือกเป็น ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ของอำเภอบางแก้ว ซึ่งศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร มีทั้งหมด 882 ศูนย์ โดย 1 ศูนย์ จะมี 1 อำเภอ พี่จักรกฤษณ์ เล่าต่อว่า อำเภอบางแก้ว มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก 3-4 เรื่อง คือ 1. ข้าวบางแก้ว ที่มี่ความอร่อย จนตักไม่ทัน 2. มะเขือบางแก้ว 3. ไก่มันบางแก้ว 4. ผักพูหมักเป็นผักขม ตนจึงมีแนวคิดอยากฟื้นฟูทั้ง 4 อย่างนี้ ให้เป็นเอกลักษณ์ของอำเภอบางแก้ว ต่อมาได้มีพิธีกรรมเกี่ยวกับข้าว จะเริ่มทำตั้งแต่กระบวนการแรกเริ่มทำนา จนถึงกระบวนการสุดท้าย พิธีกรรมประกอบด้วย พิธีการทำขวัญข้าว สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเมล็ดข้าวคือ พระแม่โพสพ พิธีนี้จะเป็นการแสดงความเคารพนับถือพระแม่โพสพ ทำในเดือนเมษายนหลังสงกรานต์ ซึ่งนับเป็นเดือนหกไทย เริ่มทำมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2548 พิธีแรกไถแรกหว่าน ก่อนไถนาจะทำพิธีแรกไถดูมุมนานำจอบไปถาง ขอพระแม่ธรณีก่อนมาจวกไถ แรกหว่านก็เป็นการขอพระแม่โพสพ ที่ต้องนำข้าวมานวดตากแดดแช่น้ำก่อนนำไปหว่านในตม พิธีแรกถอน แรกดำ จะทำพิธีวันเดียวกัน หรือคนละวันกันก็ได้ หลังจากนั้นเป็นพิธีแรกเก็บ ทุกอย่างที่เป็นพิธีการแรก ต้องดูวันดีของตัวชาวนาเอง เช่น วันเกิด วันนอน วิสาหกิจชุมชน ศูนย์บ้านเรียนรู้เกษตรธรรมชาติบางแก้ว สามารถจอดรถได้ราว 10 คัน หากเป็นรถบัส สามารถจอดบริเวณถนนด้านหน้าได้อย่างน้อย 3 คัน ส่วนภายในก็มีห้องน้ำแยกชาย-หญิง ไว้อย่างละ 2 ห้อง สำหรับที่พักสามารถพักได้ที่โฮมสเตย์ในพื้นที่ รองรับได้เกือบ 100 คน ส่วนอาหารสามารถสั่งจองได้ที่โฮมสเตย์ที่พักได้ โดยเป็นอาหารพื้นบ้านในท้องถิ่น สำหรับของฝากของที่ระลึกก็มีจำหน่ายบริเวณด้านหน้าเช่นกัน ข้อมูลการติดต่อ 090-2199878,089-2871229

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้:

รียนรู้วิถีนา การปลูกข้าว การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว วสช.บางแก้ว - เรียนรู้การขยายพันธ์มะนาว การทำปุ๋ย วสช.บางแก้วแหล่งที่มาของข้อมูล: คุณจักกฤษณ์ สามัคคั https://ict.sci.psu.ac.th/

คำช่วยค้นหา: วิสาหกิจชุมชนบางแก้ว
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
อธิบายการเดินทาง: เดินทางจาดโรงเรียนบางแก้วพิทยาคมไปตามถนนสายหลัก ผ่านตลาดบางแก้ว เลี้ยวซ้ายหน้าวัดบางแก้วผดุงธรรม ตรงไปประมาณ 1 กม.

สถานที่ตั้ง
ที่อยู่: 880 หมู่ 6
ตำบล: ท่ามะเดื่อ
อำเภอ: บางแก้ว
จังหวัด: พัทลุง
รหัสไปรษณีย์:
เบอร์ติดต่อ:
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)