Ecotourism (สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ)
Biogang Database

Ecotourism (สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ)

บากชุม หมู่บ้านสินค้าโอทอปเฟอร์นิเจอร์ไม้ใต้น้ำ เขื่อนสิรินธร

ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว: บากชุม หมู่บ้านสินค้าโอทอปเฟอร์นิเจอร์ไม้ใต้น้ำ เขื่อนสิรินธร

รายละเอียด บ้านบากชุม เป็นหนึ่งหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานี เหตุที่ได้ชื่อว่า บ้านบากชุมก็เพราะว่าสมัยนั้นมีต้นแคนทรายหรือต้นบากจำนวนมาก จึงเป็นที่มาของชื่อ “บ้านบากชุม” 
ปัจจุบันชาวบ้านบากชุมส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ใต้น้ำขายเป็นหลัก รายได้หลักมาจากการขายเฟอร์นิเจอร์ไม้ใต้น้ำ ราคาเริ่มต้นประมาณ1000-50000บาท โดยมีลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนที่ใด คือลาย “แมงมาลี” และลาย “ฉีกน้ำ”
นอกจากนั้น ยังมีสินค้าหัตถกรรมสร้างสรรค์จากเศษไม้ นำมาทำของชำร่วยหลากหลายชนิดมาจำหน่าย เช่น ถ้วยกาแฟ แก้วไม้ พวงกุญแจ ที่วางโทรศัพท์ แกะสลักเป็น ตัวสัตว์ต่าง ๆ ฯลฯ
ด้วยทำเลที่ตั้งของบ้านบากชุม ติดกับเขื่อนสิรินธร ทำให้มีจุดชมวิว ทิวทัศน์ ที่สวยงามมากมายทั้งที่บ้านบากชุม และเครือข่ายบริเวณใกล้เคียง นอกจากนี้ยังอยู่ใกล้กับด่านชายแดนสากลช่องเม็ก-วังเต่า สปป.ลาว ซึ่งเป็นเส้นทางการค้าและการท่องเที่ยวสู่เมืองปากเซ แขวงจำปาศักดิ์ สปป.ลาวตอนใต้ บ้านบากชุมนับเป็นหมู่บ้านที่มีวิถีชีวิตของชุมชนเป็นที่น่าสนใจ โดยเฉพาะภูมิปัญญาหาปลา และหาไม้ใต้น้ำ โดยในการหาปลา ผู้ที่ดำน้ำจะใช้หน้ากากที่สอดสายยางส่งลม จากเครื่องปั๊มลมส่งลงไปในน้ำใช้หายใจ เพื่อยิงปลาด้วยปืนหนังสติ๊ก หรือหาไม้และเลื่อยไม้ใต้น้ำ สามารถอยู่ได้นานเป็นชั่วโมง ส่วนการตัดไม้ จะดำลงไปครั้งละ 2 คน เลื่อยจนขาดผูกไว้กับแพ แล้วนำมาเข้าฝั่งผ่าแบ่งชิ้นส่วนมาประกอบเป็นเฟอร์นิเจอร์ ชุดรับแขกเครื่องใช้ไม้สอยและประดับบ้านเรือนขายต่อไป


ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้: กว่าจะได้เฟอร์นิเจอร์แต่ละชิ้นต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน ตั้งแต่การหาค้นหาไม้น้ำ การดำน้ำหาไม้ใต้น้ำ การตัดไม้ใต้น้ำ การนำขึ้นบนฝั่ง การขนส่ง การคัดเลือกไม้ การออกแบบ การทำเฟอร์นิเจอร์ การจัดจำหน่าย แต่ด้วยหมู่บ้านบากชุมรวมกลุ่มกันทำเฟอร์นิเจอร์ ทำให้สามารถกำหนดราคาได้ตั้งแต่ผู้ผลิตและสามารถจัดจำหน่ายได้ง่าย นอกจากนี้เศษไม้ยังสามารถนำเอาไปเผาถ่านและสามารถนำไปทำไม้ตีพริก เพื่อจัดจำหน่ายให้กับชุมชนอื่นได้และเป็นไปได้ว่า ปริมาณไม้ใต้น้ำจะลดปริมาณลงไปตามเวลาในการนำไม้ขึ้นมาในอนาคต

แหล่งที่มาของข้อมูล: https://mgronline.com/smes/detail/9610000085451

คำช่วยค้นหา: บากชุม เฟอร์นิเจอร์ไม้ใต้น้ำ เขื่อนสิรินธร
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
รากไม้น้ำ
ท่าน้ำขึ้นไม้
ไม้ใหญ่ใต้น้ำ
เฟอร์นิเจอร์ไม้..ลายแมงมาลี
คัดเลือกไม้น้ำ
ผลิตภัณฑ์ไม้ใต้น้ำ
อธิบายการเดินทาง: จากตัวเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ขับรถข้ามสะพานรัตนโกสินทร์ 200 ปี ไปยังอำเภอวารินชำราบ และมุ่งหน้าสู่อำเภอพิบูลมังสาหาร บนถนนหลวงหมายเลข 217 (ถนนสถิตนิมานกาล) ผ่านบิ้กซี ชูปเปอร์มาเก็ต อำเภอพิบูลมังสาหาร จากนั้นเลี้ยวขวาตรงสามแยก และขับตรงไปตามถนนหมายเลข 217 ผ่านการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพิบูลมังสาหาร ผ่านสหกรณ์การเกษตรโดมน้อย ขับตรงไปตามถนนหมายเลข217 ประมาณ20กิโลเมตร ผ่านโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ ขับตรงไปตามถนนหมายเลข217 ประมาณ26กิโลเมตร แล้วเลี้ยวขวาไปยังถนนหมายเลข2396 ขับตรงไปที่ตำบลโนนก่อประมาณ5กิโลเมตร แล้วเลี้ยวขวา ขับตรงไปอีกประมาณ4กิโลเมตร แล้วเลี้ยวขวาอีกครั้ง ขับตรงไปอีก150เมตร แล้วเลี้ยวซ้าย ขับต่อไปอีก900เมตร ปลายทางจะอยู่ด้านซ้ายมือ

สถานที่ตั้ง
ที่อยู่: บ้านบากชุม หมู่1
ตำบล: โนนก่อ
อำเภอ: สิรินธร
จังหวัด: อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์: 34350
เบอร์ติดต่อ: 081-3216344
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)