Ecotourism (สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ)
Biogang Database

Ecotourism (สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ)

ล่องแพลำโดมน้อยเชิงอนุรักษ์

ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว: ล่องแพลำโดมน้อยเชิงอนุรักษ์

รายละเอียด          ล่องแพลำโดมน้อยมีแพของชาวบ้านทั้งหมดประมาณ 4 แพให้บริการ เป็นธุรกิจชุมชนที่ทางเขื่อนสิรินธร สนับสนุนให้เกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และมีการทำอาชีพนี้อย่างแพร่หลายมากขึ้นเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในชุมชนไปด้วย การมาเที่ยวก็ถือว่าช่วยชาวบ้านให้มีรายได้ ซึ่งสถานที่ีท่องเที่ยวจะมีต้นไม้และพรรณไม้ล้อมรอบ น้ำใสมีปลาเล็กปลาน้อยที่สามารถสังเกตเห็นได้ ซึ่งแสดงถึงความอุดมณ์สมบูรณ์ บนแพจะมีอุปกรณ์เครื่องครัวครบครันเพื่อประกอบอาหาร หรือสามารถสั่งอาหารได้
        ลำโดมน้อยเป็นลำน้ำที่ไหลมาจากเขื่อนสิรินธร ซึ่งสุดท้ายน้ำจะไหลไปบรรจบกับน้ำที่เขื่อนปากมูล ช่วงเช้าเขื่อนสิรินธรจะปิดเขื่อน  ทำให้สายน้ำลำโดมน้อยแทบจะนิ่งมากๆเขื่อนสิรินธรเปิดเขื่อนอีกทีช่วงประมาณ 17 : 00 นาฬิกา  ช่วงนั้นน้ำก็จะค่อนข้างไหลแรงจึงมีมาตราการที่ปลอดภัยพอสมควร ในการล่องแพนั้นทางเจ้าหน้าที่จะมีเสื้อชูชีพให้บริการเพื่อความปลอดภัย มีเจ้าหน้าที่คอยขับตรวจเช็คเป็นระยะ ในการล่องแพจะ แพล่องตามลำโดมน้อยมาเรื่อยๆประมาณครึ่งชั่วโมง  เมื่อมาถึงจุดที่น้ำตื้นจะมีจุดจอดพักหลายจุด สามารถลงถ่ายรูป 
จุดกระโดดเชือก หรือเล่นน้ำได้จนกว่าจะถึงเวลาเข้าฝั่งแพทุกลำจะเข้าฝั่งตามกำหนดในเวลา 16 : 00 นาฬิกา 


ข้อมูลการติดต่อ -

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้:         ล่องแพในปัจจุบันแพเริ่มมีจำนวนมากขึ้น ผู้คุมแพต้องสอบทำใบขับขี่และมีการตรวจสอบและฝึกอบรมขับอย่างจริงจังถึงจะสามารถทำการล่องแพได้ และมีผู้ช่วยค้ำแพอีก 1 คนคอยให้บริการนักท่องเที่ยว การประกอบอาหารและแนะนำ ในจุดจอดพักจะมีห้องน้ำไว้ให้เพื่อบริการ มีการให้เช่าเรือบังคับเล็กๆสำหรับ 2 ถึง 3 คน มีแพเล็กๆขับขายอาหารเป็นระยะๆ บรรยากาศบนแพจะมีเครื่องเสียงไว้เปิดคลอเมื่อเริ่มออกแพ ในการออกแพแต่ละครั้งจะเข้าตามกำหนดหรือหากนักท่องเที่ยวต้องการเวลาเพิ่มนั้นได้แต่จะไม่เกิน 17:00 นาฬิกาซึ่งเป็นข้อกำหนดของแพทุกลำ

แหล่งที่มาของข้อมูล: https://ubon.town/th/2016/04/27/%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2-%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B

คำช่วยค้นหา: ล่องแพเขื่อนลำโดม ล่องแพเชิงอนุรักษ์
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
ล่องแพ
มุมกว้าง
โขดหิน
บรรยากาศรอบๆ
The Gang
ล่องแพลำโดม
อธิบายการเดินทาง:        เริ่มเดินทางจากท่าอากาศยานอุบลราชธานี ขับรถข้ามสะพานรัตนโกสินทร์ 200 ปี ไปยังอำเภอวารินชำราบ และมุ่งหน้าสู่อำเภอพิบูลมังสาหาร บนถนนหลวงหมายเลข 217 (ถนนสถิตนิมานกาล) ผ่านบิ้กซี ชูปเปอร์มาเก็ต อำเภอพิบูลมังสาหาร จากนั้นเลี้ยวขวาตรงสามแยก และขับตรงไปตามถนนหมายเลข 217 ผ่านการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพิบูลมังสาหาร ผ่านสหกรณ์การเกษตรโดมน้อย ผ่านพัทยาขับตรงไปเรื่อยๆประมาณ 11.5 กิโลเมตร จะผ่านที่ว่าการอำเภอสิรินธรแล้วให้ขับรถตรงไปเรื่อยๆ ขับไปตามทางถนนหมายเลข 217  ประมาณ 1.1 กิโลเมตรผ่านทางวัดคำกลาง บ้านคำกลาง จะพบกับ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
จุดล่องแพลำโดมน้อย  บ้านโนนหินกอง  อยู่ในเขตอำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี  ที่ออกไปเที่ยวลาวไต้ต่อได้ขับตรงไป บ้านคำกลาง จะพบกับ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย 1 กิโลเมตรแล้วเลี้ยวขวา จากนั้นขับต่ออีก 2.1 กิโลเมตรให้เลี้ยวซ้ายขับตรงไปอีก 600 เมตร ต่อได้แล้วจึงถึงที่หมายจุดล่องแพลำโดมน้อย


สถานที่ตั้ง
ที่อยู่: บ้านโนนหินกอง ตำบลคำเขื่อนแก้ว
ตำบล: คำเขื่อนแก้ว
อำเภอ: สิรินธร
จังหวัด: อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์: 34350
เบอร์ติดต่อ:
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)