Ecotourism (สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ)
Biogang Database

Ecotourism (สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ)

ต้นยางนาที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดอุบลราชธานี

ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว: ต้นยางนาที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดอุบลราชธานี

รายละเอียด
ต้นยางนาที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดอุบลราชธานี ตั้งอยู่ที่บ้านผักแว่น ตำบลยางขี้นก อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
จากการสอบถามท่านร้อยตรีชัยณรงค์ สืบศรี คณะกรรมการศูนย์ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านผักแว่น ตำบลยางขี้นก อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ได้ให้ข้อมูลกับเราว่า..
ต้นยางนาต้นนี้อยู่คู่กับชาวบ้านผักแว่นมาอย่างยาวนาน ตั้งแต่ชาวบ้านเข้ามาตั้งรกรากที่นี่เมื่อ 200- 300 ที่ผ่านมา ก็เห็นต้นยางนาต้นนี้แล้ว คาดว่าน่าจะมีอายุประมาณ 500 ปี ในอดีตเป็นต้นยางมีใบขนาดใหญ่ให้ร่มเงากับชาวบ้านและนักเดินทางที่ใช้เกวียนเพื่อค้าวัวควายหรือนายฮ้อย มาพักแรมที่ใต้ร่วมยางนาต้นนี้ แต่ปัจจุบันได้โดนฟ้าฝ่าใส่ต้นยางนา ทำให้บางส่วนหักโค่นและมีสภาพตามที่เห็นในปัจจุบัน ส่วนชาวบ้านผักแว่นเองก็ให้ความเคารพต้นยางนาต้นนี้ เพราะเชื่อว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาอยู่
ในวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2557 นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหัดอุบลราชธานีในขณะนั้น เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดต้นยางนาขนาดใหญ่และการประกวดแปลงอนุรักษ์พันธุกรรมไม้ยางนา ที่บ้านโนนแดง ต.โพนงาม อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมต้นยางนา พันธุ์ไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินการ เพื่อเป็นการสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชที่มีความสำคัญในท้องถิ่นและเพื่ออนุรักษ์พันธุกรรมต้นยางนาไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดอุบลราชธานี ไว้เป็นแหล่งเมล็ดพันธุ์เพื่อขยายและรักษาระบบนิเวศวิทยาให้อุดมสมบูรณ์และมีความยั่งยืนอีกทั้งเพื่อลดปัญหาโลกร้อน 
ซึ่งได้จัดการประกวดต้นยางนาขนาดใหญ่และแปลงอนุรักษ์พันธุกรรมยางนา โดยผลการประกวด ประเภทต้นยางนาขนาดใหญ่ที่สุดของจังหวัดอุบลราชธานี ชนะเลิศ ได้แก่ นางฉวี วรสุทธิ์ ชาวบ้านผักแว่น ต.ยางขี้นก อ.เขื่องใน ขนาดเส้น รอบวง 935 เซนติเมตร รองชนะเลิศ ได้แก่ต้นยางนาที่บ้านหนองเหล่า อ.เขื่องใน ขนาดเส้นรอบวง 770 เซนติเมตร และ ต้นยางนาที่หอตักบาตรบ้านผักแว่น ต.ยางขี้นก อ.เขื่องใน ขนาดเส้นรอบวง 765 เซนติเมตรและต้นยางนาที่บ้านก่อบึง ต.หนองไข่นก อ.ม่วงสามสิบ ขนาดเส้นรอบวง 730 เซนติเมตร
ต่อมาชาวบ้านผักแว่นได้เล็งเห็นประโยชน์จากต้นยางนาที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดอุบลราชธานี จึงได้มีการจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคี "สมทบทุนซื้อที่ดินเป็นสาธารณสมบัติ" ซื้อที่ดินให้กับต้นยางนาอายุกว่า 100 ปีต้นนี้ โดยรวบรวมปัจจัยได้ 125,779 บาทซื้อที่ดินให้เป็นที่สาธารณะของชาวบ้าน เพื่ออนุรักษ์ต้นยางนา สืบสานพระพุทธศาสนาและภูมิปัญญาชาวบ้าน ตลอดจนพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวนวัตวิถี ให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเยี่ยมชมวิถีชีวิตของชาวบ้านผักแว่นที่ผูกพันกับต้นยางนามาอย่างยาวนาน
ปัจจุบัน ต้นยางนาที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดอุบลราชธานี เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวบ้านผักแว่นได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ซึ่งปัจจุบันมีหลายหน่วยงานเข้ามาท่องเที่ยวและศึกษาเรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านที่เกี่ยวพันกับต้นยางนาจำนวนมาก ทางบ้านผักแว่นเองมีศักยภาพที่จะรองรับนักท่องเที่ยวและคณะที่จะมาศึกษาดูงานทุกรูปแบบ ทั้งหมู่บ้านโฮมสเตย์ ตลาดชุมชน ศูนย์การเรียนรู้ อาหารท้องถิ่น และของฝากของที่ระลึกจากภูมิปัญญาชาวบ้าน
หากสนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ศูนย์ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านผักแว่น ตำบลยางขี้นก อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี


ข้อมูลการติดต่อ ศูนย์ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านผักแว่น ตำบลยางขี้นก อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้: นอกจากต้นยางนาที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดอุบลราชธานีแล้ว ที่บ้านผักแว่น ตำบลยางขี้นก อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ยังมีสถานที่ที่น่าสนใจอีกมากมายให้นักท่องเที่ยวได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวบ้านผักแว่นได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทั้งยางคู่ปู่ยางย่ายาง วัดป่าดงบ้านตาด เสมาโบราณ ศูนย์ทอผ้าซิ่นก๋วย หมู่บ้านโฮมสเตย์ ตลาดชุมชน ศูนย์การเรียนรู้ อาหารท้องถิ่น และของฝากของที่ระลึกจากภูมิปัญญาชาวบ้าน

แหล่งที่มาของข้อมูล: https://www.onbnews.com/post/37879

คำช่วยค้นหา: ยางนา ยาง ต้นยาง ใหญ่ที่สุดในจังหวัด บ้านผักแว่น ยางขี้นก เขื่องใน อุบลราชธานี
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
โอบกอดยางนา
ผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนซื้อที่ดินให้ต้นยางนา
อธิบายการเดินทาง: ตั้งต้นที่สามแยกหน้าโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
ขับรถมาตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23 ทางไปจังหวัดยโสธร ประมาณ 7 กิโลเมตร จะถึงบ้านยางขี้นก ขับเลยบ้านยางขี้นกมานิดหน่อย ก็จะเห็นสามแยกทางหลวงชทบทอุบลราชธานีหมายเลข 2044 จะเจอป้ายทางเลี้ยวเข้าบ้านผักแว่น ให้เลี่ยวซ้ายตรงไปประมาณ 4 กิโลเมตร ก็จะถึงบ้านผักแว่น

การไปชมต้นยางนาที่สูงที่สุดในจังหวัดอุบลราชธานี ถ้ามาทาง อ.เขื่องใน จากทางเข้าบ้านผักแว่น จะเห็น 3 แยกแรกทางซ้ายมือ ให้เลี้ยวซ้าย ตรงไปจนสุดทางจะเจอ 3 แยก ให้เลี้ยวซ้าย ตรงไปเล็กน้อย จะเห็นต้นยางนาที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดอุบลราชธานี


สถานที่ตั้ง
ที่อยู่: บ้านผักแว่น
ตำบล: ยางขี้นก
อำเภอ: เขื่องใน
จังหวัด: อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์: 34150
เบอร์ติดต่อ: 0874233933
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)