Ecotourism (สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ)
Biogang Database

Ecotourism (สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ)

ต้นยางนาคู่ ปู่ยางย่ายาง

ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว: ต้นยางนาคู่ ปู่ยางย่ายาง

รายละเอียด ต้นยางนาคู่ ปู่ยางย่ายาง ตั้งอยู่ที่บ้านผักแว่น ตำบลยางขี้นก อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
จากการสอบถามท่านร้อยตรีชัยณรงค์ สืบศรี คณะกรรมการศูนย์ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านผักแว่น ตำบลยางขี้นก อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ได้ให้ข้อมูลกับเราว่า..
ต้นยางนาคู่ ปู่ยางย่ายางนี้ ได้เข้าร่วมประกวดต้นยางนาขนาดใหญ่และการประกวดแปลงอนุรักษ์พันธุกรรมไม้ยางนา ที่บ้านโนนแดง ต.โพนงาม อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมต้นยางนา พันธุ์ไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดอุบลราชธานีเช่นเดียวกับต้นยางที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดอุบลราชธานี แต่ต้นยางนาคู่ต้นนี้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง มีเส้นรอบวง 765 เซนติเมตร
ต้นยางนาคู่ปู่ยางย่ายางสองต้นที่ ตั้งอยู่ในพื้นที่สาธารณะของชาวบ้าน เป็นสถานที่ที่ชาวบ้านผักแว่นให้ความเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหนึ่ง จากการบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่บอกว่าสถานที่แห่งนี้เป็นต้นยางหอตักบาตร ซึ่งเคยมีหอตักบาตรอยู่ตรงข้างต้นยาง เมื่อพระสงฆ์บิณฑบาตตอนเช้าชาวบ้านก็จะมารอตักบาตรอยู่ที่บริเวณนี้ เดิมทีตรงบริเวณถนนหลังต้นยางเป็นคลองขนาดใหญ่ซึ่งเรือหางยาวของพระสงฆ์สามารถพายเข้ามารับบิณฑบาตได้
นอกจากนั้น ในทุกต้นเดือนพฤศจิกายนของทุกปีจะมีประเพณีปฏิบัติสืบทอดต่อกันมา คือ พิธีทำบุญเลี้ยงพระ เพื่อให้เกิดความรักความสามัคคีของชาวบ้าน และเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้กับดวงวิญญาณที่สิงอยู่ ณ สถานที่แห่งนี้ เพื่อความเป็นสิริมงคลของชาวบ้าน ให้อยู่เย็นเป็นสุข ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ
ปัจจุบันกิ่งของต้นย่ายางได้หักลงเนื่องจากมีอายุร่วม 400-500 ปีมาแล้ว เหลือแต่ต้นปู่ยางเท่านั้นที่ยังสมบูรณ์อยู่ ชาวบ้านได้ตั้งสวดพระปริตร เพื่อเป็นการแก้เคร็ดให้ชาวบ้านอยู่อย่างร่มเย็น ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บหรือภัยพิบัติต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในหมู่บ้าน
ในบริเวณปู่ยางย่ายางนั้น ยังเปิดโอกาสให้ประชาชนได้สักการะและทำบุญที่ต้นปู่ยางย่ายางตามกำลังศรัทธา ปัจจุัยทุกบาททุกสตางค์ชาวบ้านจะนำไปบูรณปฏิสังขรณ์ต้นปู่ยางย่ายาง ต้นยางนาที่ใหญ่ที่สุดในโลก และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนต่อไป
ปัจจุบัน ต้นยางนาคู่ปู่ยางย่านาง เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวบ้านผักแว่นได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ส่วนพิธีทำบุญเลี้ยงพระจะจัดขึ้นในต้นเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ซึ่งปัจจุบันมีหลายหน่วยงานเข้ามาท่องเที่ยวและศึกษาเรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านที่เกี่ยวพันกับต้นยางนาจำนวนมาก ทางบ้านผักแว่นเองมีศักยภาพที่จะรองรับนักท่องเที่ยวและคณะที่จะมาศึกษาดูงานทุกรูปแบบ ทั้งหมู่บ้านโฮมสเตย์ ตลาดชุมชน ศูนย์การเรียนรู้ อาหารท้องถิ่น และของฝากของที่ระลึกจากภูมิปัญญาชาวบ้าน
หากสนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ศูนย์ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านผักแว่น ตำบลยางขี้นก อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี


ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้: นอกจากต้นยางนาที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดอุบลราชธานีแล้ว ที่บ้านผักแว่น ตำบลยางขี้นก อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ยังมีสถานที่ที่น่าสนใจอีกมากมายให้นักท่องเที่ยวได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวบ้านผักแว่นได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทั้งยางคู่ปู่ยางย่ายาง วัดป่าดงบ้านตาด เสมาโบราณ ศูนย์ทอผ้าซิ่นก๋วย หมู่บ้านโฮมสเตย์ ตลาดชุมชน ศูนย์การเรียนรู้ อาหารท้องถิ่น และของฝากของที่ระลึกจากภูมิปัญญาชาวบ้าน

แหล่งที่มาของข้อมูล: https://www.onbnews.com/post/37879

คำช่วยค้นหา: ยางนา ยาง ต้นยาง ยางคู่ ปู่ยาง ย่ายาง รองชนะเลิศ บ้านผักแว่น ยางขี้นก เขื่องใน อุบลราชธานี
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
ต้นยางนาคู่ ปู่ยางย่ายาง
อธิบายการเดินทาง: ตั้งต้นที่สามแยกหน้าโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
ขับรถมาตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23 ทางไปจังหวัดยโสธร ประมาณ 7 กิโลเมตร จะถึงบ้านยางขี้นก ขับเลยบ้านยางขี้นกมานิดหน่อย ก็จะเห็นสามแยกทางหลวงชทบทอุบลราชธานีหมายเลข 2044 จะเจอป้ายทางเลี้ยวเข้าบ้านผักแว่น ให้เลี่ยวซ้ายตรงไปประมาณ 4 กิโลเมตร ก็จะถึงบ้านผักแว่น

การไปชมต้นยางนาคู่ปู่ยางย่ายาง ถ้ามาทาง อ.เขื่องใน จากทางเข้าบ้านผักแว่น จะเห็น 4 แยกที่ 2 ซึ่งเป็น 4 แยกกลางหมู่บ้าน ให้เลี้ยวซ้าย ไปทางวัดบ้านผักแว่น ตรงไป 4 แยกที่ 2 ก่อนจะถึงวัด ให้เลี้ยวขวา ตรงไปเล็กน้อย จะเห็นต้นยางนาที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดอุบลราชธานี


สถานที่ตั้ง
ที่อยู่: บ้านผักแว่น
ตำบล: ยางขี้นก
อำเภอ: เขื่องใน
จังหวัด: อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์: 34150
เบอร์ติดต่อ:
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)