Ecotourism (สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ)
Biogang Database

Ecotourism (สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ)

วัดพระพุทธบาทยโสธร

ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว: วัดพระพุทธบาทยโสธร

รายละเอียด      วัดพระพุทธบาทยโสธร ตั้งอยู่ที่บ้านหนองยาง ตำบลหัวเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร   มีสถานที่ให้เยี่ยมชมหลักๆอยู่ 3 จุด 
     จุดที่1 เจดีย์มหาชนะชัย ซึ่งเป็นเจดีย์ 3ชั้น 
  ชั้นที่1จัดเเสดงศิลปหัตถกรรม
  ชั้นที่ 2 จัดเเสดงหุ่นขี้ผึ้งรูปเหมือนพระบูรพาจารย์ 8 องค์ 
  ชั้นที่ 3 เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
       จุดที่ 2 รอยพระพุทธบาทหลวงปู่นาคปรก
       จุดที่ 3 พระอุโบสถที่มีพระพุทธรูปหยกขาวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย


ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้:

แหล่งที่มาของข้อมูล: ป้ายประชาสัมพันธ์ในวัดพระพุทธบาทยโสธร

คำช่วยค้นหา:
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
อธิบายการเดินทาง: เริ่มเดินทางจากอำเภอมหาชนะชัย ไปตามถนนหมายเลข 2227 มุ่งหน้าสู่อำเภอพนมไพร เลี้ยวขวาตรงทางเข้าวัดพระพุทธบาท ที่หมู่บ้านหนองยาง รวมระยะทาง 7.1 กิโลเมตร หรือประมาณ 12 นาที

สถานที่ตั้ง
ที่อยู่: บ้านหนองยาง
ตำบล: หัวเมือง
อำเภอ: มหาชนะชัย
จังหวัด: ยโสธร
รหัสไปรษณีย์: 35130
เบอร์ติดต่อ:
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)