Ecotourism (สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ)
Biogang Database

Ecotourism (สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ)

ทุ่งดอกบัวแดง

ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว: ทุ่งดอกบัวแดง

รายละเอียด ทุ่งดอกบัวแดงตั้งอยู่ที่บ้านสำโรง ต.คูเมือง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรเล็งเห็นควาสำคัญจึงพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้:

แหล่งที่มาของข้อมูล: ป้ายประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของอำเภอมหาชนะชัย

คำช่วยค้นหา:
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
อธิบายการเดินทาง: เริ่มเดินทางจากอำเภอมหาชนะชัย มุ่งหน้าไปอำเภอราษีไศล เลี้ยวขวาเข้าไปในหมู่บ้านคุ้ม ตรงไปจนถึงบ้านสำโรง เป็นระยะทาง 13 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 22 นาที

สถานที่ตั้ง
ที่อยู่: บ้านสำโรง
ตำบล: คูเมือง
อำเภอ: มหาชนะชัย
จังหวัด: ยโสธร
รหัสไปรษณีย์: 35130
เบอร์ติดต่อ:
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)