Ecotourism (สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ)
Biogang Database

Ecotourism (สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ)

ชุมชนตำบลห้วยแร้ง

ชื่อสถานที่ท่องเที่ยว: ชุมชนตำบลห้วยแร้ง

รายละเอียด

เป็นการจัดการท่องเที่ยวโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยยึดหลักคิดในการใช้การท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็นเครื่องมือในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน-

กิจกรรม
  • การล่องแก่ง
  • ล่องเรือชมป่าจาก หิ่งห้อย เรียนรู้ระบบนิเวศคลองสามน้ำ การตกกุ้งหลวงยามค่ำคืน
  • เรียนรู้การทำผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากรชีวภาพของชุมชน
  • บ้านพักโฮมสเตย์ที่เงียบสงบร่วมกับเจ้าของบ้าน

 

ชุมชนบ้านห้วยแร้งตั้งอยู่ริมฝั่งคลอง 3 น้ำ ( น้ำจืด,น้ำกร่อย,น้ำเค็ม ) เป็นความสมบูรณ์แบบตาม

ระบบนิเวศจึงมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง  ประกอบไปด้วยป่าต้นน้ำบริเวณน้ำจืดที่มีแก่งสลับห้วงน้ำลึก
ซึ่งมีมากถึง18 แก่ง   แก่งเปรียบเสมือนฝายชะลอน้ำตามธรรมชาติอย่างสมบูรณ์แบบ นอกจากนี้ยังพบดอกไม้นานาพรรณทั้งดอกจิก  ดอกกุ่ม  ดอกโศก ต้นแร่ ออกดอกพร้อมร่วงโรยลงสู่ผืนน้ำภายในเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคมของทุกปี
 
บริเวณน้ำกร่อยจะมีสวนผลไม้ผสมโบราณหลากชนิดโดยมีต้นจากสูงใหญ่เท่าต้นมะพร้าวเรียงร้อยขนานไปกับทิวแถวของสองฝั่งคลอง  ชุมชนห้วยแร้งจึงมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบพอเพียงตามแนวทฤษฎีใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใช้กาบหมากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นมาดัดแปลงเป็นภาชนะใส่อาหารโดยไม่พึ่งวัสดุโฟม

 ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้: ลักษณะทั่วไป และระบบนิเวศ
 
     พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มรับน้ำสลับเนินเขามีแหล่งน้ำธรรมชาติไหลผ่าน คือคลองห้วยแร้งและคลองพีด ความเด่นชัดของพื้นที่ที่มีลำคลองห้วยแร้งไหลผ่านในส่วนพื้นที่ตั้งของหมู่บ้านที่มีพื้นที่เชื่อมโยงกับลำคลองซึ่งตำบลห้วยแร้งเป็นพื้นที่รับน้ำจากอำเภอต่างๆ สืบเนื่องจากพื้นที่อำเภอบ่อไร่มีพื้นที่ติดต่อกับแนวเทือกเขาบรรทัดเชื่อมกับอำเภอเขาสมิงที่มีเนินเขาสลับพื้นที่ราบระหว่างภูเขาจึงทำให้พื้นที่ของห้วยแร้งเป็นแหล่งรองรับน้ำและทำให้เกิดภูมิประเทศที่มีคลองที่ทอดตัวเป็นแนวยาวไหลลงสู่แม่น้ำตราดเชื่อมกับอ่าวตราดที่เป็นส่วนอ่าวในของอ่าวไทยที่มีเกาะช้างและหมู่เกาะต่างๆเป็นแนวเขตแดนกั้นทิศทางกระแสลมและพายุอ่าวไทย 
 
ทิศเหนือ ติดกับ   ตำบลวังตะเคียน อำเภอเขาสมิง,ตำบลด่านชุมพลอำเภอบ่อไร่
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลวังกระแจะอำเภอเมือง
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลเนินทรายอำเภอท่ากุ่ม อำเภอเมือง
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลทุ่งนนทรีย์   อำเภอเขาสมิง


แหล่งที่มาของข้อมูล:

คำช่วยค้นหา:
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
อธิบายการเดินทาง:

การเดินทาง : จากรุงเทพฯ ก่อนถึงตัวเมืองตราด
ประมาณ 10 กิโลเมตรเลี้ยวซ้ายไป เส้นทางฉางเกลือ
เส้นทางเข้าสู่ชุมชน 10 กิโลเมตร เป็นถนนลาดยาง

ติดต่อ

กลุ่มการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
 


สถานที่ตั้ง
ที่อยู่: 11/2
ตำบล: ห้วยแร้ง
อำเภอ: เมืองตราด
จังหวัด: ตราด
รหัสไปรษณีย์:
เบอร์ติดต่อ:
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)
photo profile
49458 22 ก.ค. 57  13:43 น.
ชอบครับ ได้เรียนรู้เรื่องแผนที่ด้วยครับ และเรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน ในการวางแผนเขียนแผนที่การเดินทาง