Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)
Biogang Database

Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)

นางสาวสวรรณญา สุขสวัสดิ์

ชื่อผู้รู้/ปราชญ์: นางสาวสวรรณญา

นามสกุลผู้รู้/ปราชญ์: สุขสวัสดิ์

วันเกิดผู้รู้: 4 พ.ย. 36

หมวดหมู่ภูมิปัญญา: ด้านอาหาร

ภูมิปัญญาที่เชี่ยวชาญ: การทำแจงลอน

รายละเอียด

วัตถุดิบในการทำแจงลอน

1.เนื้อปลากรายขูด

2.มะพร้าว

3.พริกแกง

4.ถั่วฝักยาว

5.ใบมะกรูด

6.น้ำปลา

7.น้ำตาลปีป

ขั้นตอนในการทำแจงลอน

การเหลาทางมะพร้าว

                                ขั้นตอนที่ 1 จับทางมะพร้าวให้แน่นในท่าที่ถนัด(ใช้มือข้างไหนจับก็ได้แล้วแต่เราถนัด)และใช้มืออีกข้างจับมีดให้แน่น

ขั้นตอนที่ 2 หลังจากจับทางมะพร้าวในท่าถนัดแล้วก็ใช้มีดเหลาทางมะพร้าวที่เตรียมถูกตัด

แบ่งไว้ได้เลยโดยเหลาด้านนอกที่มีสีเขียวออกทั้งหมด

                                ขั้นตอนที่3ใช้มือจับทางมะพร้าวให้แน่นเช่นเดิมแล้วใช้มือจับมีดโดยที่ใช้มีดผ่าทางมะพร้าวออกเป็น  2  ซีก

                                ขั้นตอนที่ 4 เหลาทางมะพร้าวเสร็จแล้วเราก็มาเก็บงานส่วนที่มีสีเขียวออกกันต่อ

การซอยใบมะกรูดและหั่นถั่วฝักยาว

                                ขั้นตอนที่ 1 เด็ดใบมะกรูดออกจากก้านเพื่อที่จะนำใบมะกรูดไปซอย

                                ขั้นตอนที่ 2 หั่นถั่วฝักยาว

ขั้นตอนการผสมวัตถุดิบเพื่อทำแจงลอน

                                ขั้นตอนที่ 1  ตำเนื้อปลากรายขูดให้ละเอียดแต่ไม่ถึงกับละเอียดมาก

ขั้นตอนที่ 2  เทเนื้อปลากรายขูดลงไปในภาชนะที่เตรียมไว้

ขั้นตอนที่ 3 เทพริกแกงเผ็ดลงบนเนื้อปลาขูดที่อยู่ในภาชนะที่เตรียมไว้แล้วขยำเนื้อปลา

กรายขูดและน้ำพริกแกงเผ็ดให้รวมเป็นเนื้อเดียวกัน

ขั้นตอนที่ 4 ใส่น้ำปลาและน้ำตาลตามปริมาณส่วนผสมดังที่กล่าวไว้ข้างต้น

(เปลี่ยนภาชนะในการทำแจงลอนที่มีขนาดใหญ่กว่าเดิม)

ขั้นตอนที่ 5 เทมะพร้าวขูดทั้งหมดที่เตรียมไว้ลงบนภาชนะที่มีส่วนผสมการทำแจงลอน

                                ขั้นตอนที่ 6 ขยำส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากัน

                               ขั้นตอนที่ 7 หลังจากที่ผสมเสร็จแล้วก็ใส่ใบมะกรูดที่ซอยแล้วลงไปพร้อมถั่วฝักยาวแล้วก็ขยำให้เป็นเนื้อเดียวกันอีกทีหนึ่ง

ขั้นตอนในการทำแจงลอน
                            ขั้นตอนที่ 1 สังเกตการปั้นแจงลอน

                           ขั้นตอนที่ 2  ช้มือหยิบแจงลอนให้มีขนาดพอเหมาะหรือพอดีมือแล้วปั้นให้ติดกับไม้

ทางมะพร้าวที่ถูกเหลาแล้วเพื่อจะนำไปย่างและจำหน่าย

                         ขั้นตอนที่ 3นำแจงลอนขึ้นย่างและนำมาวางจำหน่าย

 อาชีพผู้รู้/ปราชญ์ นักเรียน

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้

ราคาขาย : ไม้ละ 15 บาท

สถานที่ที่จำหน่าย :

   ตลาดหนองมน หน้าธนาคารกรุงเทพฯ

   ตลาดท่าเรือพลี ซอยสะพานศาลเจ้า

(ทุกวันเสาร์ตั้งแต่ 4 โมงเป็นต้นไป)

อำเภอ เมือง  จังหวัด ชลบุรี  รหัสไปรษณีย์ 20000

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 086-1116572

ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำแจงลอน

1.ได้รู้การเหลาทางมะพร้าว

2.ได้รู้วิธีการขูดเนื้อปลากรายและได้ลงมือปฏิบัติการขูด

เนื้อปลากรายด้วยตนเอง

3.ได้รู้ว่าการทำแจงลอนนั้นต้องใช้ส่วนประกอบอะไรบ้าง

4.ได้รู้ถึงกรรมวิธีการทำแจงลอนแหล่งที่มาของข้อมูล: ได้ความรู้มาจากคุณแม่ผู้มีอาชีพการขายแจงลอน

คำช่วยค้นหา:
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
การขูดเนื้อปลากราย
เตรียมวัสดุ-อุปกรณ์ในการทำแจงลอนให้พร้อม
เหลาไม้ทางมะพร้าว
เทเครื่องปรุงแล้วขยำให้เข้าเนื้อปลา
ปั้นแจงลอนใส่ไม้เพื่อรอนำขึ้นย่า
นำแจงลอนมาย่างเพื่อวางจำหน่าย
ที่อยู่
ที่อยู่: 105/13 ม.5
ตำบล: บางทราย
อำเภอ: เมืองชลบุรี
จังหวัด: ชลบุรี
รหัสไปรษณีย์: 20000
โทรศัพท์: 083-8186369
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)