Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)
Biogang Database

Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)

นาง เรณู ไชยโยชน์

ชื่อผู้รู้/ปราชญ์: นาง เรณู

นามสกุลผู้รู้/ปราชญ์: ไชยโยชน์

วันเกิดผู้รู้: 29 ส.ค. 06

หมวดหมู่ภูมิปัญญา: ด้านหัตถกรรม

ภูมิปัญญาที่เชี่ยวชาญ: การตีหม้อแบบโบราณ

รายละเอียด

ประวัติปราชญ์ท้องถิ่น

ชื่อ                        นางเรณู ไชยโยชน์
วันเกิด                    29 สิงหาคม 2506
สถานที่เกิด               52 หมู่ที่11 ต.เขวา อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
สถานที่อยู่ปัจจุบัน       52 หมู่ที่11 ต.เขวา อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
ตำแหน่งหน้าที่การงาน ปราชญ์ท้องถิ่น
สถานที่ทำงาน           บ้านหม้อ
ประวัติการศึกษา
 

 พ.ศ.2513      ประกาศนียบัตรระดับประถมศึกษาตอนต้น
                   โรงเรียนเทศบาลส่องนางใย อำเภอเมืองมหาสารคาม  จ.มหาสารคาม

 พ.ศ.2556       ประกาศนียบัตรการศึกษาผู้ใหญ่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3อาชีพผู้รู้/ปราชญ์ การตีหม้อแบบโบราณ

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้

การปั้นหม้อของชาวบ้านหม้อนั้นเป็นการทำเครื่องปั้นดินเผาประเภท Earthenware โดยใช้ดินที่มีคุณสมบัติเหนียวมีความยึดหยุ่นดีจากแหล่งดินธรรมชาติใกล้หมู่บ้าน นำมาขึ้นรูปด้วยมือและหินดุแต่งรูปทรงของหม้อ เมื่อผึ่งภาชนะที่ปั้นแห้งได้ที่แล้วจึงนำไปเผาไฟโดยการวางเรียงซ้อนกันบนลานดินโล่ง ใช้แกลบ ฟาง และฟืนสุม จุดไฟเผาจนดินได้รับความร้อนถึงจุดสุกตัวจะเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติไปมีลักษณะแข็ง แกร่ง สามารถใช้เป็นภาชนะบรรจุน้ำหรืออาหารได้ แต่มีความพรุนตัวและดูดซึมน้ำค่อนข้างสูง แหล่งที่มาของข้อมูล:

คำช่วยค้นหา: ภูมิปัญญา ทีม xoe
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
การตีหม้อ
สวีปากหม้อ
ที่อยู่
ที่อยู่: 52 หมู่ 11 บ้านหม้อ
ตำบล: เขวา
อำเภอ: เมืองมหาสารคาม
จังหวัด: มหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์: 44000
โทรศัพท์:
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)