Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)
Biogang Database

Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)

นายสุดสาคร ไชยโยชน์

ชื่อผู้รู้/ปราชญ์: นายสุดสาคร

นามสกุลผู้รู้/ปราชญ์: ไชยโยชน์

วันเกิดผู้รู้: 5 ต.ค. 02

หมวดหมู่ภูมิปัญญา: ด้านหัตถกรรม

ภูมิปัญญาที่เชี่ยวชาญ: การขึ้นแป้นหม้อ

รายละเอียด

ประวัติปราชญ์ท้องถิ่น

ชื่อ                      นายสุดสาคร ไชยโยชน์
วันเกิด                  5 ตุลาคม 2502
สถานที่เกิด             52 หมู่ที่11 ต.เขวา อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
สถานที่อยู่ปัจจุบัน      52 หมู่ที่11 ต.เขวา อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
ตำแหน่งหน้าที่การงาน ปราชญ์ท้องถิ่น
สถานที่ทำงาน          บ้านหม้อ
ประวัติการศึกษา
 

 พ.ศ.2509      ประกาศนียบัตรระดับประถมศึกษาตอนต้น
                    โรงเรียนเทศบาลส่องนางใย อำเภอเมืองมหาสารคาม  จ.มหาสารคาม

 พ.ศ.2556       ประกาศนียบัตรการศึกษาผู้ใหญ่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3อาชีพผู้รู้/ปราชญ์

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้ การปั้นหม้อของชาวบ้านหม้อนั้นเป็นการทำเครื่องปั้นดินเผาประเภท Earthenware โดยใช้ดินที่มีคุณสมบัติเหนียวมีความยึดหยุ่นดีจากแหล่งดินธรรมชาติใกล้หมู่บ้าน นำมาขึ้นรูปด้วยมือและหินดุแต่งรูปทรงของหม้อ เมื่อผึ่งภาชนะที่ปั้นแห้งได้ที่แล้วจึงนำไปเผาไฟโดยการวางเรียงซ้อนกันบนลานดินโล่ง ใช้แกลบ ฟาง และฟืนสุม จุดไฟเผาจนดินได้รับความร้อนถึงจุดสุกตัวจะเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติไปมีลักษณะแข็ง แกร่ง สามารถใช้เป็นภาชนะบรรจุน้ำหรืออาหารได้ แต่มีความพรุนตัวและดูดซึมน้ำค่อนข้างสูง 

แหล่งที่มาของข้อมูล:

คำช่วยค้นหา:
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
ที่อยู่
ที่อยู่: 52 หมู่ 11 บ้านหม้อ
ตำบล: เขวา
อำเภอ: เมืองมหาสารคาม
จังหวัด: มหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์: 44000
โทรศัพท์:
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)