Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)
Biogang Database

Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)

สมใจ เรืองชม

ชื่อผู้รู้/ปราชญ์: สมใจ

นามสกุลผู้รู้/ปราชญ์: เรืองชม

วันเกิดผู้รู้: 16 พ.ค. 09

หมวดหมู่ภูมิปัญญา: ด้านหัตถกรรม

ภูมิปัญญาที่เชี่ยวชาญ: สานตะกร้า

รายละเอียด

อุปกรณ์ ๑. โครงตะกร้าทำจากลวด ๒. ปอฟางสีต่าง ๆ ๓. สีเคลือบเงา ๔. กรรไกร ๕. เหล็กแหลม ๖. ไฟแชค

วิธีทำ

นำปอฟางประกอบกับโครงตะกร้าที่ทำจากลวดขึ้นลวดลาย เช่น ลายหนอนผีเสื้อ ลายก้างปลา ลายลำดวน ลายรวงข้าว ลายมังกร ลายนพเก้า ฯลฯ ในการขึ้นลายแต่ละแถวต้องมีการดึงปอฟางให้แน่น และมีระยะห่างเท่ากันเพื่อความสวยงาม น้ำหนักของมือที่ถักแต่ละลายแต่ละแถวต้องมีน้ำหนักเท่ากัน ตะกร้าจึงออกมาสวยงาม เมื่อถักได้ลวดลวยและเต็มโครงตะกร้าแล้วจะใช้กรรไกรตัดเศษที่เหลือพร้อมกับใช้ความร้อนลนปลายปอฟางเพื่อไม่ได้ลุ่ย จากนั้นจึงนำสีเคลือบเงาพ่นตัวตะกร้าเพื่อให้เกิดความมันเงา ระยะเวลาในการทำ ๑ ใบ ใช้เวลาประมาณ ๑ สัปดาห์อาชีพผู้รู้/ปราชญ์ สานตะกร้า

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้

 ตะกร้าเชือกฟาง

        ตะกร้าเชือกฟางเป็นสินค้าอย่างหนึ่งที่ทำรายได้ให้กับชุมชน ตะกร้าเชือกฟางนี้จะมีกลุ่มบ้านรวมตัวกันเพื่อถักสร้างสรรค์ผลงาน โดยตะกร้าหนึ่งตะกร้าจะใช้เวลาประมาณ 2 วัน มูลค่าของผลิตภัณฑ์ก็ประมาณ 200-400บาท/ชิ้นแหล่งที่มาของข้อมูล: นางสมใจ เรืองชม

คำช่วยค้นหา:
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
ที่อยู่
ที่อยู่: 347 ม.6
ตำบล: ไพศาลี
อำเภอ: ไพศาลี
จังหวัด: นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์:
โทรศัพท์: -
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)