Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)
Biogang Database

Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)

นางสว่าง เกตุสิว

ชื่อผู้รู้/ปราชญ์: นางสว่าง

นามสกุลผู้รู้/ปราชญ์: เกตุสิว

วันเกิดผู้รู้: -

หมวดหมู่ภูมิปัญญา: ด้านอาหาร

ภูมิปัญญาที่เชี่ยวชาญ: ตะโก้สาคู

รายละเอียด

บทคัดย่อ

              การทำโครงงานเรื่อง ตะโก้สาคู อู้หูซึโก่ยยย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและดำเนินการจัดทำโครงงานเรื่อง ตะโกสาคู อู้หูซึโก่ยยย เพื่อรักษาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมประจำท้องถิ่นและเพื่อจะได้เผยแพร่ให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักและเห็นความสำคัญของขนมไทย

            เนื่องจากในปัจจุบันสังคมไทย ทั้งอาหารและขนมหวานต่างๆ มีที่มาแตกต่างหลากหลาย                   ทั้งต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น ช็อคโกแลต ขนมเค้ก และอาหารอื่นๆอีกมากมาย ทำให้วัยรุ่นไทยในปัจจุบันไม่เห็นถึงความสำคัญของภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของไทย  ทำให้ขนมไทยในปัจจุบันไม่ค่อยเป็นที่รู้จักในหมู่ของสังคมวัยรุ่น เราจึงเลือกที่จะศึกษาการทำตะโก้สาคูซึ่งเป็นภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย

                                 กิตติกรรมประกาศ

         โครงงานเรื่อง  ตะโก้สาคู อู้หูซึโก่ยยย สำเร็จลงได้ด้วยความกรุณาของคุณคุณครูพิกุลรัตน์       บรรดาศักดิ์ไพศาล ที่คอยให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทำโครงงานและวิธีการเสนอโครงงาน

          ขอขอบคุณสมาชิกในกลุ่มที่ช่วยกันคิดและเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงงาน ช่วยกันทำโครงงานจนสำเร็จลุล่วงเป้าหมาย

  ท้ายที่สุดขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่และญาติทุกท่าน ที่กรุณาให้ข้อมูลรวมทั้งสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์และให้กำลังใจในการทำโครงงาน จนสำเร็จลงด้วยดี

 ข้าพเจ้าหวังว่ารายงานโครงงานเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจ สำหรับเป็นแนวทางในการจัดทำรายงานโครงงานต่อไป           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
อาชีพผู้รู้/ปราชญ์ แม่บ้าน

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้

แหล่งที่มาของข้อมูล: 110/1 หมู่13 ถ.ราษฎร์คนึง ต.ในเมือง อ.เมือง จังหวัดขอนแก่น

คำช่วยค้นหา: -
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
-
-
-
-
-
ที่อยู่
ที่อยู่: 110/1 หมู่13 ถ.ราษฎร์คนึง ต.ในเมือง อ.เมือง
ตำบล: ศิลา
อำเภอ: เมืองขอนแก่น
จังหวัด: ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์: 40000
โทรศัพท์: 0963071185
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)