Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)
Biogang Database

Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)

วราภรณ์ วงค์ชารี

ชื่อผู้รู้/ปราชญ์: วราภรณ์

นามสกุลผู้รู้/ปราชญ์: วงค์ชารี

วันเกิดผู้รู้: 29 ธ.ค. 39

หมวดหมู่ภูมิปัญญา: ด้านอาหาร

ภูมิปัญญาที่เชี่ยวชาญ: อาหาร

รายละเอียด

อาชีพผู้รู้/ปราชญ์ นักเรียน

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้

แหล่งที่มาของข้อมูล:

คำช่วยค้นหา:
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
ขูดมะพร้าวอ่อน
ผัดมะพร้าวใส่กันกับถั่วลิสงและน้ำตาลปีบ
นวดแป้ง
นำมาห่อเป็นหมกแล้วนำไปนึ่ง
ที่อยู่
ที่อยู่: 104
ตำบล: ศิลา
อำเภอ: เมืองขอนแก่น
จังหวัด: ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์: 40000
โทรศัพท์: 0916918042
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)