Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)
Biogang Database

Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)

นางลัดดา ตันริน

ชื่อผู้รู้/ปราชญ์: นางลัดดา

นามสกุลผู้รู้/ปราชญ์: ตันริน

วันเกิดผู้รู้: -

หมวดหมู่ภูมิปัญญา: ด้านอาหาร

ภูมิปัญญาที่เชี่ยวชาญ: น้ำหมักมังคุดแก้ไอ

รายละเอียด
1.จัดเตรียมอุปกรณ์  ซึ่งประกอบด้วย
ผลไม้หรือสมุนไพร 3 ส่วน  + น้ำผึ้ง 1 ส่วน + น้ำสะอาด    10 ส่วน
 
2.  นำผลไม้หรือสมุนไพรมาทำความสะอาด ถ้าผลใหญ่ให้แบ่งเป็นชิ้นเล็ก แล้วใส่ในภาชนะ ตามอัตราส่วนโดยเหลือพื้นที่ 1/5  ของภาชนะเพื่อให้อากาศภายในมีการหมุนเวียน
 
3.  ปิดฝา และ ทำประวัติติดข้างภาชนะดังนี้
      * ชนิดของผลไม้
      * วัน เดือน ปี ที่ผลิต
( แนะนำ ถ้าเขียนที่ขวดไม่ได้เขียนไว้ในสมุด )

4.   เมื่อได้ระยะเวลา  3 เดือนแล้ว เกิดน้ำใส ( lonic plasma )
ลอยตัวให้ดูดออกด้วยสายยาง แล้วนำมาขยายต่ออีกทุกๆ 3 เดือน เป็นเวลา 3 ปี 
ในอัตราส่วน น้ำใส 1ส่วน +น้ำผึ้ง 1 ส่วน +  น้ำสะอาด 10 ส่วน
 
5.  ตัวกากที่ก้นภาชนะหมักต่อไปในอัตราส่วนเดิม
    กากผลไม้ที่เหลือ+ น้ำผึ้ง 1 ส่วน +น้ำสะอาด 10 ส่วน ทุก 3 เดือน นำน้ำใสออก
 
6.  เมื่อครบ 3 ครั้งแล้ว กากที่เป็นผงตะกอน
      กาก  1 ช้อนโต๊ะ +  ผลไม้  10  กิโลกรัม +  น้ำสะอาด  10 ส่วน
หมักจนน้ำใส แล้วเอามา ต่อ อีกเหมือนตอนต้นไปเรื่อยๆ


อาชีพผู้รู้/ปราชญ์

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้

แหล่งที่มาของข้อมูล:

คำช่วยค้นหา:
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
ที่อยู่
ที่อยู่: 433 ม.8
ตำบล: ไพศาลี
อำเภอ: ไพศาลี
จังหวัด: นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์: 60220
โทรศัพท์:
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)