Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)
Biogang Database

Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)

บวง คงคาอินทร์

ชื่อผู้รู้/ปราชญ์: บวง

นามสกุลผู้รู้/ปราชญ์: คงคาอินทร์

วันเกิดผู้รู้: 15 ม.ค 90

หมวดหมู่ภูมิปัญญา: ด้านหัตถกรรม

ภูมิปัญญาที่เชี่ยวชาญ: การถักแห

รายละเอียด  การสานแหในบ้านกุดจิกมีมานานแล้วเนืองจากสภาพแวดล้อมต่างๆที่มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งทางธรรมชาติป่าไม้และสระ หนอง คลอง บึง ที่เต็มไปด้วยกุ้ง หอย ปู ปลา บริเวณรอบๆหมู่บ้านและหมู่บ้านใกล้เคียงทำให้พวกชาวบ้านอยากสานแหใช้เองเพราะถ้าซื้อแหใช้ต้องใช้เงินมากพอสมควรและถ้าสานแหใช้เองจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายต่างๆแล้วเราก็สามารถนำการสานแหมาประกอบอาชีพได้ จึงมีการเริ่มสานแหขึ้นมาช่งแรกก็มีสมาชิกไม่มากแต่พอเริ่มสานแหนานเข้าก็มีคนสนใจมากขึ้นและทำให้เป็นที่นิยมมาก ช่วงแรกๆการสานแหของชาวบ้านกุดจิกของเราไม่จำเป็นว่าจะต้องมีความสมบูรณ์แบบมากมาย  แต่เราจะเน้นการใช้งานในการตกปลาบริเวณรอบๆหมู่บ้านมากกว่าแต่พอเริ่มสานแหขายก็มีการปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์แบบและแปลกใหม่มากขึ้น ทำให้ชาวบ้านยึดการสานแหนี้เป็นอาชีพหลักและอาชีพประจำบ้างบางกลุ่มแต่มีจำนวนน้อยมากชาวบ้านที่รวมกันสานแหจึงได้มีการฝึกสอนลูก สอนหลาน ในการฝึกสานแห ตอนแรกที่ฝึกก็ยังไม่ค่อยมีใครสนใจมากนัก ทำให้ชาวบ้านรวมกันจัดตั้งชมรมสานแหขึ้นมา แต่เป็นชมรมขนาดเล็กมีสมาชิกเพียง2-3คนเท่านั้น แล้วคนในชมรมจึงช่วยกันเผยแพร่การสานแหห้กับลูกๆ หลานๆ และคนที่สนใจอีกครั้งโดยการสอนในครั้งนี้จะเน้นการสอนแบบตัวต่อตัว คนต่อคนทำให้มีคนเข้าใจวิธีการสานแหและรายละเอียดต่างๆเพิ่มมากขึ้นอีกหลายเท่า การสานแหของชาวบ้านกุดจิกจึงได้มีการพัฒนาสิ่งต่างๆเกี่ยวกับการสานแหมากขึ้นเรื่อยๆโดยการสานแหของชาวบ้านกุดจิกนี้จะนำทรัพยากรต่างๆมาประยุกต์ใช้ในการสานแหอย่างเช่น กีมเราจะใช้ไม้ไผ่ทำเพราะเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่หาได้ง่ายรอบรอบหมู่บ้าน   การสานแหนี้คนที่เริ่มหัดสานใหม่ใหม่จะใช้ระยะเวลาในการสานประมาณ2-3เดือนในการสานแห 1 ผืน แต่ถ้าเป็นผู้ที่มีความชำนาญในเรื่องต่างต่างของการสานแหจะใช้ระยะเวลาในการสานประมาณ1-2เดือนเท่านั้น

อาชีพผู้รู้/ปราชญ์

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้

แหล่งที่มาของข้อมูล:

คำช่วยค้นหา:
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
ที่อยู่
ที่อยู่: 15/1 ม.2
ตำบล: ตะคร้อ
อำเภอ: ไพศาลี
จังหวัด: นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์:
โทรศัพท์:
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)