Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)
Biogang Database

Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)

ดา วงษ์ลุน

ชื่อผู้รู้/ปราชญ์: ดา

นามสกุลผู้รู้/ปราชญ์: วงษ์ลุน

วันเกิดผู้รู้: 5 พ.ค. 76

หมวดหมู่ภูมิปัญญา: ด้านหัตถกรรม

ภูมิปัญญาที่เชี่ยวชาญ: ทำฝาตุมวย (ที่รองก้นหวด)

รายละเอียด
การสานฝาแตะ (ที่รองข้าวเหนียวเวลานึ่ง)
         - การจักตอกสานฝาแตะนำไม่ไผ่ที่ตัดไว้แล้วยาวประมาณ 20-25 เซนติเมตรนำมาผ่าเป็นเปิ้นซีกหนายาวประมาณ 0.5 เซนติเมตรจักตะแคงเป็นเส้นเล็กๆเหมือนกับจักตอกสานชั้นที่สามหรือจะใช้ตอกสานชั้นที่สามมาสานเลยก็ได้เพราะวิธีการจักเเบบเดียวกันกับการสานหวด
         - นำตอกที่เตรียมไว้มาสานด้วยลายสองให้ได้แผ่นสี่เหลี่ยมจัตุรัสกว้างยาวประมาณ 18-20 เซนติเมตรใช้ภาชนะกลมๆเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 15 - 16เซนติเมตร มาวางทาบลงแล้วใช้สีลาดตามขอบภาชนะแล้วนำมาตัดตามรอยเป็นรูปวงกลม
         - ใช้ผ้ายืดสีขาวที่ตัดเป็นผ้าเฉลียงนำมาต่อกันยาวๆมาหุ้มตามริมฝาแตะที่ตัดเป็นวงกลมเย็บให้ติดกันจนรอบถ้าไม่เย็บมือจะใช้จักรเย็บก็ได้


อาชีพผู้รู้/ปราชญ์

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้          - นำหวายหรือเครือเถาวัลย์ มาสานฝาตุปิดก้นมวย (ฝาปิดก้นมวย) โดยสานเป็นลายสอง จะได้มวยที่มีคุณภาพดี 
         - ฝาตุปิดก้นหวดสามารถนำมาเป็นรายได้ได้ โดยจากที่สอบถามนักปราชญ์ ท่านได้บอกว่าขายชิ้นละ 10 บาท
           - คัดเลือกไม้ไผ่บ้านในการทำ เพื่อการสานที่ง่ายและคงทน


แหล่งที่มาของข้อมูล: https://sites.google.com/site/bannongsan/phumipayya-thxng-thin

คำช่วยค้นหา: สานฝาตุมวย
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
ที่อยู่
ที่อยู่: 45 หมู่9
ตำบล: ศรีสุทโธ
อำเภอ: บ้านดุง
จังหวัด: อุดรธานี
รหัสไปรษณีย์: 41190
โทรศัพท์:
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)