Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)
Biogang Database

Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)

นางนอม จิตรทรัพย์

ชื่อผู้รู้/ปราชญ์: นางนอม

นามสกุลผู้รู้/ปราชญ์: จิตรทรัพย์

วันเกิดผู้รู้: 17 ส.ค. 79

หมวดหมู่ภูมิปัญญา: ด้านหัตถกรรม

ภูมิปัญญาที่เชี่ยวชาญ: ดอกไม้จัน

รายละเอียด
วัสดุอุปกรณ์        

1.กระดาษสีรูปวงกลมตัดขอบหยัก   

2.กาว    

3.ลวด    

4.หนวดจันทน์       

5.พู่กัน

วิธีทำ

1.นำกระดาษสีมาซ้อนกันทั้งและพับเป็นครึ่งวงกลม แล้วพับครึ่งต่อไปอีก 3 ครั้งจะได้ตามรูป

2.นำกระดาษมาตัดมุมแหลมออก

3.จะได้กระดาษที่มีรูตรงกลาง

4.นำกาวทารอบๆรูของกระดาษ

5.งอปลายลวดตามรูป

6.นำลวดใส่ในรูกระดาษ

7.จับจีบกระดาษให้เป็นรูปดอกไม้

8.นำกระดาษสีที่เหลือทำเหมือนเดิมซ้อนเข้าไปทีละกลีบจนครบ

9.จะได้รูปดอกคาร์เนชั่น

10.นำไปติดกับหนวดจันทร์แล้วพันกับเศษธูป


อาชีพผู้รู้/ปราชญ์

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้

แหล่งที่มาของข้อมูล:

คำช่วยค้นหา:
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
ที่อยู่
ที่อยู่: 234
ตำบล: โคกเดื่อ
อำเภอ: ไพศาลี
จังหวัด: นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์:
โทรศัพท์:
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)