Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)
Biogang Database

Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)

ธัญธร คะชา

ชื่อผู้รู้/ปราชญ์: ธัญธร

นามสกุลผู้รู้/ปราชญ์: คะชา

วันเกิดผู้รู้: 27 ต.ค. 40

หมวดหมู่ภูมิปัญญา: ด้านหัตถกรรม

ภูมิปัญญาที่เชี่ยวชาญ: สานปลาตะเพียน

รายละเอียด ปลาตะเพียนสาน เป็นงานประดิษฐ์ที่เกิดจาก
ภมิปัญญาของคนไทย เดิมมักใช้ใบลานมาทำเป็น
เส้นแผ่นยาวๆบางๆมาตากแดด 2-3 นาที แล้วมา
สานเป็นรูปปลาตะเพียน เนื่องจากใบลานมี
โครงสร้างที่แข็งแรง แล้วลงสีให้สวยงาม จากนั้นก็นำมาประกอบเป็นโมบาย สมัยก่อนคนไทยมีอาชีพทำนากันเป็นส่วนใหญ่ ในคูคลองก็จะมีปลาตะเพียนเป็นจำนวนมาก ปลาตะเพียนสานจึงเป็นสัญญลักษณ์แห่ง ความอุดม สมบูรณ์ เนื่องจากช่วงที่ ปลาโตเต็มที่นั้น เป็นช่วงเดียวกับ ช่วงเวลาที่ ข้าวตกรวง นอกจากนี้ผู้ใหญ่มักจะแขวน ปลาตะเพียนสาน ไว้เหนือเปลเด็ก เพื่อเป็นการอวยพร ให้เด็กสุขภาพแข็งแรงอีกด้วย ปลาตะเพียนสาน มี 2 ชนิด คือ ชนิดลวดลายและตกแต่งสวยงาม ซึ่งประดิษฐ์ขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 และอีกชนิดหนึ่งเป็นเพียงสีใบลานตามธรรมชาติ


อาชีพผู้รู้/ปราชญ์

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้ "ปลาตะเพียน" ถือเป็นปลาที่มีลักษณะพิเศษที่โดดเด่น ในด้านความแข็งแรง ปราดเปรียว และเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว การสานปลาตะเพียนเพื่อมอบให้แก่ทารกจึงถือเป็นนัยยะที่สื่อถึงการมอบสารอันประเสริฐ เพื่อให้ทารกมีสุขภาพและพลานามัยที่แข็งแรง ปราดเปรียว เลี้ยงง่าย โตเร็วและเจริญรุ่งเรือง

แหล่งที่มาของข้อมูล: http://www.biogang.net/expert_view.php?menu=expert&uid=8975&id=3030

คำช่วยค้นหา:
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
สานปาตะเพียน
ที่อยู่
ที่อยู่: 268 ม. 5
ตำบล: โคกเดื่อ
อำเภอ: ไพศาลี
จังหวัด: นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์: 60220
โทรศัพท์:
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)