Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)
Biogang Database

Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)

เชิด โพธิ์เขียว

ชื่อผู้รู้/ปราชญ์: เชิด

นามสกุลผู้รู้/ปราชญ์: โพธิ์เขียว

วันเกิดผู้รู้: 5 มี.ค. 03

หมวดหมู่ภูมิปัญญา: ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ภูมิปัญญาที่เชี่ยวชาญ: จับกบ

รายละเอียด

 ข้าพเจ้าขอนำเสนอวิธีการจับกบโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายที่ได้เรียนรู้มาจากเด็กนักเรียนในชนบทข้าพเจ้าได้ทดลองมาแล้วได้ผลดีมาก ตามวิธีัการ****

                   **หาอุปกรณ์ที่ใช้ดักเรียกว่า"อีแอบ" ซึ่งเป็นวัสดุที่สานด้วยไม้ไผ่ลูกใหญ่พอประมาณ

                   **เลือกแหล่งบริเวณที่อยู่อาศัย(บริเวณน้ำไหลหรือที่มีน้ำขัง)

                   **นำปลาหมอเป็นๆประมาณ3-5 ตัวใส่ไว้ใน"อีแอบ"แล้วนำไปวางไว้บริเวณที่กล่าวมาข้างต้นเอาหญ้าคลุมไว้เปิดปาก"อีแอบ"ไว้ทิ้งไว้ 1 คืน รุ่งเช้าเปิด"อีแอบ"ดูเจอกบจำนวนมากเข้าไปอยู่ใน"อีแอบ"

ปลาหมอก็ยังอยู่นะ ปลาหมอนั้นแหละที่เป็นตัวเรียก"อีแอบ"เข้ามาอยู่ด้วยกัน เป็นวิธีการที่จับกบง่ายที่สุด  ลงทุนก็น้อยอาชีพผู้รู้/ปราชญ์

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้

แหล่งที่มาของข้อมูล: https://www.gotoknow.org/posts/53588

คำช่วยค้นหา:
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
ที่อยู่
ที่อยู่: 5/3 ม.7
ตำบล: โคกเดื่อ
อำเภอ: ไพศาลี
จังหวัด: นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์: 60220
โทรศัพท์:
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)