Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)
Biogang Database

Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)

นางกรรณิกา บุตราสี

ชื่อผู้รู้/ปราชญ์: นางกรรณิกา

นามสกุลผู้รู้/ปราชญ์: บุตราสี

วันเกิดผู้รู้: 4 ก.ย. 10

หมวดหมู่ภูมิปัญญา: ด้านหัตถกรรม

ภูมิปัญญาที่เชี่ยวชาญ: ต่ำเสือ ทอสาด

รายละเอียด การตำสาดหรือการทอเสื่อกก การทอเสื่อเป็นงานหัตถกรรมประเภทเครื่องจักสานของชาวไทยอีสาน เครื่องจักสานโดยทั่วไปจะหมายถึงสิ่งที่ผลิตขึ้นด้วยมือ โดยวิธีจัก สาน ถัก และทอเป็นหลัก เครื่องจักสานที่ทำขึ้นในถิ่นต่าง ๆ มีความจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตในชนบท ถ้าจัดเสื่อตามหน้าที่การใช้สอย เสื่อเป็นเครื่องจักสานที่ใช้เป็นเครื่องเรือน และเครื่องปูลาดหรือใช้สำหรับปูนั่ง ปูนอนเป็นส่วนใหญ่

อาชีพผู้รู้/ปราชญ์ ทำนา

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้ ฟืมทอสาด หรือ ฟืมตำสาด เป็นเครื่องมือสำหรับใช้ทอสาด มีลักษณะคล้ายกับฟืมทอผ้า คือการทอ มีลักษณะเป็นฟันคล้ายหวี สำหรับสอดเส้นกก
ลักษณะของฟืมตำสาดจะเป็นไม้ทั้งตัว เป็นท่อนไม้สี่เหลี่ยมผืนผ้า มีซี่ตรงกลางเป็นช่องเล็กถี่ ๆ
ใช้สำหรับทอสาด ใช้ร้อยเชือกหรือด้ายเป็นลายก่อนที่จะนำต้นกกหรือผือที่ทำเป็นเส้น ๆ แล้ว สอดเข้าตามร่องลายที่ร้อยกับฟืมไว้แล้วนั้น จากนั้นนำฟืมมาอัดให้แน่น แล้วสลับฟืมขยับไปเรื่อยๆ เหมือนกับการทอผ้า
ฟืมทอสาดนี้มีอายุกว่า 100 ปี ชาวบ้านบ้านสว่าง (ไม่ระบุชื่อ) ได้นำมาไว้ที่พิพิธภัณฑ์วัดสว่างพิมพ์ธรรม บ้านสว่าง อำเภอสว่างพิมพ์ธรรม จังหวัดอุบลราชธานี

แหล่งที่มาของข้อมูล: ภูมิปัญญาท้องถิ่น

คำช่วยค้นหา:
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
ที่อยู่
ที่อยู่: 76 ม.4
ตำบล: บ้านดุง
อำเภอ: บ้านดุง
จังหวัด: อุดรธานี
รหัสไปรษณีย์: 41190
โทรศัพท์: 0984753098
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)