Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)
Biogang Database

Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)

นาง สมภาร สีสงคราม

ชื่อผู้รู้/ปราชญ์: นาง สมภาร

นามสกุลผู้รู้/ปราชญ์: สีสงคราม

วันเกิดผู้รู้: 10 พ.ค. 15

หมวดหมู่ภูมิปัญญา: ด้านหัตถกรรม

ภูมิปัญญาที่เชี่ยวชาญ: ชะลอม

รายละเอียด ชะลอม  (ภาษาเรียกภาคกลาง)
ลักษณะ  ชะลอมเป็นเครื่องจักสานที่สานขึ้นจากตอกไม้ไผ่บางๆ มีหูหิ้ว
ประโยชน์ใช้สอย  ใช้เป็นภาชนะใส่ผักผลไม้และสิ่งของต่างๆ
ประวัติความเป็นมา  ชะลอมสานแบบตาเฉลวหกเหลี่ยมตาห่าง มักจะทําเป็น
รูปทรงกระบอกแล้วรวบตอกที่ปากมัดเข้าด้วยกันเพื่อหิ้ว การสานชะลอมขึ้นมาใช้  นอกจากจะทําเป็นภาชนะ
ใส่ของที่มีความคงทนแข็งแรงแล้ว รูปทรงและลายสานที่สวยงามของชะลอมยังสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของ
มรดกทางวัฒนธรรมอีกด้วย

อาชีพผู้รู้/ปราชญ์ จักสาน

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้ ชะลอม เป็นเครื่องจักสานชนิดหนึ่ง นิยมทำด้วยไม้ไผ่ เหลาเป็นตอกบาง ๆ กว้างประมาณ 1 เซนติเมตร ยาวประมาณ 2 เมตร นำมาสานขึ้นรูปเป็นภาชนะทรงกลมมีรูโปร่งหรือตาเล็ก ๆ รูปหกเหลี่ยมบริเวณก้นและรอบข้าง ที่ปากจะเหลือตอกไว้สำหรับรวบมัดปิดของที่ใส่ไว้ภายใน หรือรวบเป็นหูหิ้วเพื่อสะดวกในการเคลื่อนย้าย ชะลอมที่นิยมทำมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 15 ถึง 30 เซนติเมตร สูงประมาณ 20 ถึง 30 เซนติเมตร หรือเล็กใหญ่กว่านี้เล็กน้อยขนาดพอหิ้ว ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการใช้ใส่ของสำหรับการเดินทาง เช่น ผัก ผลไม้ ขนม หรือของแห้งต่าง ๆ ชะลอมเป็นงานหัตถกรรม ที่แสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาอันชาญฉลาดของคนในชนบท ที่สามารถนำวัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่ตามธรรมชาติเป็นวัตถุดิบ มาประยุกต์ประดิษฐ์เป็นเครื่องใช้ในการดำรงชีวิต กล่าวคือคนในชนบทสมัยก่อนเก่า หากจะเดินทางไปเยี่ยมญาติหรือเยี่ยมบุตรหลานที่อยู่ห่างไกล หากนำสิ่งของไปฝากจะไม่มีภาชนะใส่สะดวกเช่นปัจจุบัน จึงต้องทำภาชนะขึ้นใช้เป็นครั้ง ๆ ไป ภาชนะที่นิยมในสมัยนั้นก็คือชะลอม ปัจจุบันชะลอมได้ลดความนิยมจนเกือบจะไม่มีให้เห็น นายสุเทพ กูลเกื้อ แห่งพิพิธภัณฑ์กรรมาชีพ 

แหล่งที่มาของข้อมูล: http://www.m-culture.in.th/album/146621/%E0%B8%8A%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A1

คำช่วยค้นหา: รายละเอียดเกี่ยวกับชะลอม
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
วางไม้เป็นเครื่องหมายคูณ
นำไม้มา2อันแล้วมาวางขนานกัน
ให้ไม้ทุกด้านเท่ากัน
พอทำเสร็จเราก็เอาไม่อีกเส้นมาทำเป็นฐาน
ก็ทำเป็นวงกลมไปเรื่อยๆ
เสร็จ
ที่อยู่
ที่อยู่: 39 ม.9 บ. โคก
ตำบล: สำราญ
อำเภอ: เมืองขอนแก่น
จังหวัด: ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์: 40000
โทรศัพท์: -
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)