Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)
Biogang Database

Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)

สานตะกร้า จากกระดาษหนังสือพิมพ์

ชื่อผู้รู้/ปราชญ์: สานตะกร้า

นามสกุลผู้รู้/ปราชญ์: จากกระดาษหนังสือพิมพ์

วันเกิดผู้รู้: 11 ธ.ค. 39

หมวดหมู่ภูมิปัญญา: ด้านหัตถกรรม

ภูมิปัญญาที่เชี่ยวชาญ: สานตะกร้า จากกระดาษหนังสือพิมพ์

รายละเอียด
อุปกรณ์

กระดาษนิตยสาร
กาว
กรรไกร
เข็มร้อยมาลัย

วิธีทำ

นำกระดาษนิตยสาร มาตัดออกเป็นสองแผ่น ตามแนวยาว
นำไปม้วนให้เป็นท่อเล็กๆ ด้วยเข็มร้อยมาลัย ติดกาวให้เรียบร้อย (ทำหลายๆชิ้น)
ตัดกระดาษปก สำหรับทำก้นตะกร้า 2 แผ่น
แผ่นแรก วางด้านล่าง จากนั้นนำกระดาษที่ม้วนเสร็จแล้ว มาวางด้านบน ให้เป็นแฉก 9 แฉก
ติดกาวให้เรียบร้อย นำกระดาษกลมอีกแผ่น วางซ้อนทับด้านบน ติดกาวให้แน่น
นำกระดาษที่ม้วนจากข้อ 2 มาสาน ขึ้นไปเป็นตะกร้า สานแบบสลับ บน ล่าง บน ล่าง สลับกันไปเรื่อยๆ เมื่อกระดาษม้วนแผ่นแรกหมด นำแผ่นที่ 2 มาเชื่อมต่อ ด้วยการสอดเข้าไปด้านใน จากนั้นก็สานต่อ สลับ บน ล่าง บน ล่าง… ไปจนได้ตะกร้า ความสูงตามต้องการ
จากนั้นตัดกระดาษแกน ติดกาว หนีบด้วยไม้หนีบผ้า ให้เรียบร้อย (สำหรับด้านที่พับเข้าด้านใน)
ตัดกระดาษแกนที่เหลือ ที่พับออกด้านนอก โดยการสอดเข้าไปในตะกร้า
นำไปใส่ของใช้กระจุกกระจิก ตามต้องการ
อาจเพิ่มสีสัน ด้วยการพ่นสี ทำได้ ตามต้องการอาชีพผู้รู้/ปราชญ์ นักเรียน

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้

แหล่งที่มาของข้อมูล: http://p-dit.com/2013/07/30/2944/

คำช่วยค้นหา: สานตะกร้า จากกระดาษหนังสือพิมพ์
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
ที่อยู่
ที่อยู่: 28
ตำบล: หนองบัว
อำเภอ: บ้านฝาง
จังหวัด: ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์: 40270
โทรศัพท์: -
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)