Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)
Biogang Database

Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)

นางถนอม แสนทวีสุข

ชื่อผู้รู้/ปราชญ์: นางถนอม

นามสกุลผู้รู้/ปราชญ์: แสนทวีสุข

วันเกิดผู้รู้: 14 ส.ค. 95

หมวดหมู่ภูมิปัญญา: ด้านการแพทย์/สาธารณสุข

ภูมิปัญญาที่เชี่ยวชาญ: การทำน้ำหมักจากสมุนไพร

รายละเอียด การทำน้ำหมักน้ัน ต้องหมักให้ได้อย่างน้อย 1 ปี แล้วเอาสมุนไพรออก หมักทิ้งไว้เฉพาะน้ำหมักอีก ซึ่งถ้าจะให้ได้ผลในการรักษาและบำรุงร่างกายที่ดีที่สุด ต้องหมักไว้ 10 ปีขึ้นไป จึงควรนำมาบริโภค

อาชีพผู้รู้/ปราชญ์

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้

แหล่งที่มาของข้อมูล:

คำช่วยค้นหา:
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
ที่อยู่
ที่อยู่: 6/3 ถ.สร้างคำ ซอย 1
ตำบล: พิบูล
อำเภอ: พิบูลมังสาหาร
จังหวัด: อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์: 34110
โทรศัพท์: 0819974261
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)