Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)
Biogang Database

Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)

เทวา สีดาว

ชื่อผู้รู้/ปราชญ์: เทวา

นามสกุลผู้รู้/ปราชญ์: สีดาว

วันเกิดผู้รู้: 16 ส.ค. 19

หมวดหมู่ภูมิปัญญา: ด้านหัตถกรรม

ภูมิปัญญาที่เชี่ยวชาญ: อิฐ

รายละเอียด

อิฐ เป็นวัสดุก่อสร้างพื้นฐานสำหรับการก่อสร้างอาคารทั่วไป อิฐแบบธรรมดาผลิตจากส่วนผสมของดินเหนียว ทราย แกลบ และน้ำ สำหรับอิฐพิเศษอื่นๆ จะผสมสารหรือวัสดุพิเศษเพิ่มเพื่อการใช้งานเฉพาะด้าน

1.ประเภทของอิบ

2.การผลิตอิฐ

การผลิตอิฐโดยทั่วไป จะผสม ดินเหนียว แกลบ และ น้ำ นวดให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียว กดใส่ลงในแบบพิมพ์ แล้วนำเข้าเตาเผา สำหรับอิฐพิเศษอื่นๆ จะผสมสารหรือวัสดุเพิ่ม เช่น หินเกร็ด สำหรับอิฐประดับ เป็นต้น นอกจากนี้อิฐพิเศษบางประเภทอาจใช้กรรมวิธีการอัดเข้าแม่พิมพ์ด้วยแรงกดสูงเพื่อเพิ่มความสามารถในด้านการป้องกันความร้อน และทนทานนานนับร้อยปีอาชีพผู้รู้/ปราชญ์ เป็นทหาร

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้

แหล่งที่มาของข้อมูล: http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%90

คำช่วยค้นหา: อิฐ
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
อิฐมวลเบา
อิฐมวลเบา
อิฐเเดง
ที่อยู่
ที่อยู่: 99/3
ตำบล: บางบาล
อำเภอ: บางบาล
จังหวัด: พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์: 11326
โทรศัพท์: 0892059631
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)