Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)
Biogang Database

Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)

ผู้ใหญ่บ้านอำนวย เฟื่องฟูกิจการ

ชื่อผู้รู้/ปราชญ์: ผู้ใหญ่บ้านอำนวย

นามสกุลผู้รู้/ปราชญ์: เฟื่องฟูกิจการ

วันเกิดผู้รู้: -

หมวดหมู่ภูมิปัญญา: ด้านการแพทย์/สาธารณสุข

ภูมิปัญญาที่เชี่ยวชาญ: ยาสมุนไพร

รายละเอียด ผู้ใหญ่บ้านอำนวย เป็นผู้ใหญ่บ้านแห่งหมู่บ้านม้งดอยปุยและยังเป็นแพทย์ประจำหมู่บ้านเพราะเนื่องจากผู้ใหญ่รู้เรื่องสมุนไพรทุกอย่างที่จะนำมารักษา และผู้ใหญ่บ้านยังนำสมุนไพรนั้นมาปรับประยุกต์นำมาเป็นชาอารมณ์ดีได้ 

อาชีพผู้รู้/ปราชญ์ แพทย์ประจำหมู่บ้าน

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้ ผู้ใหญ่บ้านอำนวยเป็นบุคคลที่เป็นแบบอย่างที่ดี เพราะเนื่องจากผู้ใหญ่อำนวยนั้นต้องดูแลหมู่บ้านม้งดอยปุย และต้องทำงานอย่างอื่นๆไปในเวลาพร้อมกัน เป็นคนที่คิดสูตรชาอารมณ์ดีด้วย ถือว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้เรื่องสมุนไพรอย่างถึงสามารถนำสมุนไพรต่างๆนั้นมารวมกันได้ลงตัว และอร่อยด้วย

แหล่งที่มาของข้อมูล: สอบถามจากคนในหมู่บ้าน

คำช่วยค้นหา:
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
คนด้านขวาสุด
ที่อยู่
ที่อยู่: บ้านดอยปุย หมู่ 11
ตำบล: สุเทพ
อำเภอ: เมืองเชียงใหม่
จังหวัด: เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์: 50200
โทรศัพท์:
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)