Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)
Biogang Database

Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)

อภิญญา เจริญวิพัฒนศิริ

ชื่อผู้รู้/ปราชญ์: อภิญญา

นามสกุลผู้รู้/ปราชญ์: เจริญวิพัฒนศิริ

วันเกิดผู้รู้: -

หมวดหมู่ภูมิปัญญา: ด้านหัตถกรรม

ภูมิปัญญาที่เชี่ยวชาญ: เฟอร์นิเจอร์ผักตบชวา

รายละเอียด

เป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้ที่มีความทนทานสูง มีสีไม้หวายที่สวยงาม เหมาะกับการตกแต่งบ้าน รับแขกเป็นอย่างยิ่ง


อาชีพผู้รู้/ปราชญ์

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้

แหล่งที่มาของข้อมูล:

คำช่วยค้นหา:
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
ที่อยู่
ที่อยู่: ม.2
ตำบล: อ่างแก้ว
อำเภอ: โพธิ์ทอง
จังหวัด: อ่างทอง
รหัสไปรษณีย์: 14120
โทรศัพท์:
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)