Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)
Biogang Database

Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)

เฉลิม เผ่าพยัฆ

ชื่อผู้รู้/ปราชญ์: เฉลิม

นามสกุลผู้รู้/ปราชญ์: เผ่าพยัฆ

วันเกิดผู้รู้: -

หมวดหมู่ภูมิปัญญา: ด้านหัตถกรรม

ภูมิปัญญาที่เชี่ยวชาญ: ทำกลอง

รายละเอียด กลองที่นิยมกันว่าดีมีชื่อเสียงถือเป็นกลองชั้นหนึ่งจะอยู่ใน
จังหวัดอ่างทองเนื่องจากผลิตกลองได้สัดส่วนสวยงาม ประณีตเรียบร้อย ที่สำคัญ เสียงกลองจะทุ้มไพเราะ จนได้รับการกล่าว
ขานว่าเป็น "ถิ่นฐานทำกลอง" รวมทั้งเป็นแหล่ง "กลองดีตีดัง" ที่ดีที่สุดในประเทศ นอกเหนือประกอบอาชีพทำไร่ ทำนาแล้ว
ยังสร้างสรรค์อาชีพด้วยงานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน โดยการผลิตกลองที่ใช้กับเครื่องดนตรีไทย ไม่ว่าจะเป็นกลองตะโพน กลอง
ทัด รำมะนา กลองยาว กลองรำวง แม้แต่กลองเพล รวมทั้งกลองต่างชาติที่มีออเดอร์สั่งมามากมาย โดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่น
เกาหลี ไต้หวัน รวมทั้งประเทศมาเลเซีย และสิงคโปร์ นิยมสั่งทำมาก แต่เดิมไม้เนื้อแข็ง อาทิ ไม้ประดู่ ชิงชัน มะค่า  ที่เป็น
วัสดุสำคัญมีอยู่มากมายในท้องถิ่น แต่ทรัพยากรเหล่านี้หมดลงตามกาลเวลา ผู้ผลิตจึงหันมาใช้ประเภทไม้เนื้ออ่อนทดแทน
คือ ไม้จามจุรี ขนุน กระท้อน ที่มีอยู่มาก แม้ว่าเสียงจะไม่ทุ้มก้องไพเราะเท่าไม้เนื้อแข็งแต่ด้วยประสบการณ์และกรรมวิธีการ
ผลิตทำให้เสียงไม่เพี้ยนรักษามาตรฐานและคุณภาพไว้ได้จนกลายเป็นที่นิยมเพราะเสียงดี ราคาถูก "นอกเหนือจากไม้ที่เป็น
วัสดุสำคัญยังมีหนังวัว หนังควายที่หาซื้อได้จากโรงฆ่าสัตว์ โดยกลองหนึ่งลูกใช้เวลาทำนานร่วมเดือน ขั้นตอนที่นานที่สุด
คือการขึ้นหนังกลองบนแป้นโดยหนังกลองข้างหนึ่งใช้เวลาขึ้นแป้นและขึงตากเป็นเวลานานกว่าสัปดาห์ นอกจากนั้น ต้องแต่ง
เสียง ทั้งนี้ กลองแต่ละชนิดมีความยากง่ายต่างกันราคาจึงแตกต่าง ที่ง่ายที่สุดคือ กลองยาว ยากขึ้นมาคือกลองเพล ส่วนกลอง
ที่ถือว่าทำยากสุด คือ กลองตะโพน และกลองแขก เนื่องจากเทียบเสียงกลองได้ยากกว่ากลองชนิดอื่น คนทำกลองนี้ได้ต้องมี


อาชีพผู้รู้/ปราชญ์

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้

แหล่งที่มาของข้อมูล:

คำช่วยค้นหา:
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
ที่อยู่
ที่อยู่: 46 หมู่ 6 บ้านปากน้ำ
ตำบล: เอกราช
อำเภอ: ป่าโมก
จังหวัด: อ่างทอง
รหัสไปรษณีย์:
โทรศัพท์:
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)