Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)
Biogang Database

Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)

พระครูสมศักดิ์ สุวรรณโณ

ชื่อผู้รู้/ปราชญ์: พระครูสมศักดิ์

นามสกุลผู้รู้/ปราชญ์: สุวรรณโณ

วันเกิดผู้รู้: -

หมวดหมู่ภูมิปัญญา: ด้านอื่นๆ

ภูมิปัญญาที่เชี่ยวชาญ: โรงพยาบาลเรือ

รายละเอียด วัดสุวรรณราชหงส์ จัดเป็นโรงพยาบาลเรื่องเพื่อซ่อมแซมรักษาเรือ ให้อยู่ในสภาพพร้อมแข่งขันเรือยาวในบริเวณแม่น้ำน้อย โดยมี เรือลำต่างๆก็ได้คว้ารางวัลมามกมาย

อาชีพผู้รู้/ปราชญ์

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้

แหล่งที่มาของข้อมูล:

คำช่วยค้นหา:
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
ที่อยู่
ที่อยู่: วัดสวรรณราชหงส์
ตำบล: องครักษ์
อำเภอ: โพธิ์ทอง
จังหวัด: อ่างทอง
รหัสไปรษณีย์:
โทรศัพท์:
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)