Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)
Biogang Database

Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)

นางบุบผา ศรีภูวงษ์

ชื่อผู้รู้/ปราชญ์: นางบุบผา

นามสกุลผู้รู้/ปราชญ์: ศรีภูวงษ์

วันเกิดผู้รู้: 10 ส.ค. 94

หมวดหมู่ภูมิปัญญา: ด้านหัตถกรรม

ภูมิปัญญาที่เชี่ยวชาญ: ผ้าสไบขิด

รายละเอียด ผ้าสไบขิดหรือสไบลายขิด ของชาติพันธุ์ไทลาว เป็นผ้าผืนยาวที่ทอด้วยเทคนิคการจกและขิด ตามรูปแบบวัฒนธรรมการทอผ้าตระกูลไทลาว ลักษณะเด่นคือเป็นผ้าผืนยาวสีแดง ความยาวตั้งแต่1 ถึง 2 เมตรขึ้นไป มีลวดลายขิดและจกในผืนผ้าอย่างงดงาม
การทอผ้าไหมลายขิด คือ การทอผ้าไหมที่ทอแบบ "เก็บขิด" หรือ "เก็บดอก" เหมือนผ้าที่มีการปักดอกการทอผ้าดอกนี้ชาวอีสานเรียกกันว่า " การทอผ้าเก็บขิด" ลวดลายของขิดแต่ละลายจะมีรูปแบบที่สวยงาม มีความมัน วาว นูน และมีเหลือบ มีชื่อเรียกคล้ายกัน หรืออาจแตกต่างกันไปบ้าง ทั้งนี้เนื่องจากผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ซึ่งทำให้รูปแบบและลวดลาย ของผ้าไหมลายขิด ได้พัฒนาประยุกต์ไปจากเดิมจนเกิดลวดลายใหม่ ๆ ขึ้น


อาชีพผู้รู้/ปราชญ์ ทำนา

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้

แหล่งที่มาของข้อมูล:

คำช่วยค้นหา:
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
ที่อยู่
ที่อยู่: บ้านดงน้อย
ตำบล: พระธาตุ
อำเภอ: นาดูน
จังหวัด: มหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์: 44180
โทรศัพท์:
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)