Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)
Biogang Database

Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)

นางทองสุข ตลุ่มทองเกิด

ชื่อผู้รู้/ปราชญ์: นางทองสุข

นามสกุลผู้รู้/ปราชญ์: ตลุ่มทองเกิด

วันเกิดผู้รู้: -

หมวดหมู่ภูมิปัญญา: ด้านอาหาร

ภูมิปัญญาที่เชี่ยวชาญ: การทำมะม่วงกวน

รายละเอียด

อาชีพผู้รู้/ปราชญ์

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้

แหล่งที่มาของข้อมูล:

คำช่วยค้นหา:
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
ที่อยู่
ที่อยู่: 66หมู่ 6
ตำบล: บางระกำ
อำเภอ: โพธิ์ทอง
จังหวัด: อ่างทอง
รหัสไปรษณีย์:
โทรศัพท์:
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)