Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)
Biogang Database

Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)

นางสำเริง โคตสบุตร

ชื่อผู้รู้/ปราชญ์: นางสำเริง

นามสกุลผู้รู้/ปราชญ์: โคตสบุตร

วันเกิดผู้รู้: -

หมวดหมู่ภูมิปัญญา: ด้านอาหาร

ภูมิปัญญาที่เชี่ยวชาญ: ขนมกง

รายละเอียด  ขนมกง หรือ ขนมไข่ปลา คือขนมหวานพื้นเมืองชนิดหนึ่งของทาง ภาคใต้ ของประเทศไทย ที่ทำมาจากแป้งข้าวเหนียว โดยถือเป็นหนึ่งในขนมทั้งห้าชนิดที่มีความสำคัญในการประกอบพิธีกรรมในประเพณีสารทเดือนสิบมุ่งหมายให้เป็นเครื่องประดับของบรรพบุรุษ

อาชีพผู้รู้/ปราชญ์ ขายขนมไทย

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้

แหล่งที่มาของข้อมูล:

คำช่วยค้นหา:
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
ที่อยู่
ที่อยู่: ทางเข้าวัดทองกลาง
ตำบล: องครักษ์
อำเภอ: โพธิ์ทอง
จังหวัด: อ่างทอง
รหัสไปรษณีย์: 14120
โทรศัพท์:
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)