Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)
Biogang Database

Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)

อาจารย์ วิรัตน์ ปักการะนา

ชื่อผู้รู้/ปราชญ์: อาจารย์ วิรัตน์

นามสกุลผู้รู้/ปราชญ์: ปักการะนา

วันเกิดผู้รู้: 28 ธ.ค. 96

หมวดหมู่ภูมิปัญญา: ด้านอื่นๆ

ภูมิปัญญาที่เชี่ยวชาญ: การค้นพบพระบรมสารีริกธาตุ

รายละเอียด

 เมื่อ วันที่ 22 พฤษภาคม 2522 ราษฎรตำบลนาดูน ได้ขุดพบพระพิมพ์ดินเผาในที่นาของนายทองดี ปะวะภูตา ซึ่งเป็นซากโบราณสถาน ข่าวการขุดค้นได้กระจายออกไปอย่างรวดเร็ว ทำให้ประชาชนทุกทั่วสาระทิศหลั่งไหลกันมาเสี่ยงโชคขุดค้นอย่างมากมาย ต่อมาหน่วยศิลปากรที่ 7 ขอนแก่น ได้เข้ามาทำการขุดแต่ง แต่กระทำไม่สำเร็จเพราะฝูงชนจำนวนมากเข้ามาแย่งชิง 
      เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2522 ขุดพบพระสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ส่วนยอด หน่วยศิลปากร ขอนแก่น   ขุดพบส่วนรูประฆัง   นายบุญจันทร์   เกษแสนศรี   ขุดพบ   ส่วนแผ่นทองกลีบบัวรองรับ นายธีรยุทธ พลีสิงห์ ขุดพบ 
   พระบรมสารีริกธาตุ มีสัณฐานดังเกร็ดแก้วสีขาวประดิษฐในผอบ 3 ชั้น ชั้นในเป็นทองคำ ชั้นกลางเป็นเงิน ชั้นนอกเป็นสำริดสวมซ้อนกัน เรียงตามลำดับ และบรรจุในสถูปจำลองอีกชั้นหนึ่งเป็นสถูปโลหะทรงกลม สูง 24.4 ซม. ถอดออกได้เป็น 2 ส่วน ส่วนยอดสูง 12.3 ซม. ส่วนองค์สถูปสูง 12.1 ซม.
    เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2522 กรมศิลปากร ได้จดทะเบียนสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุขึ้นเป็นสมบัติของชาติอาชีพผู้รู้/ปราชญ์ ข้าราชการบำนาญโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้

แหล่งที่มาของข้อมูล:

คำช่วยค้นหา:
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
ที่อยู่
ที่อยู่: บ้านนาดูน
ตำบล: นาดูน
อำเภอ: นาดูน
จังหวัด: มหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์: 44180
โทรศัพท์:
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)