Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)
Biogang Database

Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)

นางสงัด พรมเมค

ชื่อผู้รู้/ปราชญ์: นางสงัด

นามสกุลผู้รู้/ปราชญ์: พรมเมค

วันเกิดผู้รู้: -

หมวดหมู่ภูมิปัญญา: ด้านอื่นๆ

ภูมิปัญญาที่เชี่ยวชาญ: ทำสมุนไพรขาย

รายละเอียด

ได้รวบรวมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรและธรรมชาติหลากหลายชนิด จากหลายผู้ผลิตไว้ให้ท่านได้เลือกสรร เช่นจาก บ้านสุขภาพดี วิถีธรรม(ตะวันเดือน) ต้นฝันสมุนไพร ชมรม เพื่อนช่วยเพื่อน กลุ่มสหายฤทธิ์เย็น พนมพร ฟาร์ม บ้านอโรคยา กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรรำมะสัก สินค้าจากชุมชนปฐมอโศก-สันติอโศก อุปกรณ์กัวซาต่างๆ และสินค้าอีกมากมาย เพื่อสุขภาพและการบำบัดด้วยผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร

 อาชีพผู้รู้/ปราชญ์

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้

แหล่งที่มาของข้อมูล:

คำช่วยค้นหา:
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
ที่อยู่
ที่อยู่: -
ตำบล: รำมะสัก
อำเภอ: โพธิ์ทอง
จังหวัด: อ่างทอง
รหัสไปรษณีย์:
โทรศัพท์:
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)