Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)
Biogang Database

Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)

รุจี วิจิตรานุรักษ์

ชื่อผู้รู้/ปราชญ์: รุจี

นามสกุลผู้รู้/ปราชญ์: วิจิตรานุรักษ์

วันเกิดผู้รู้: -

หมวดหมู่ภูมิปัญญา: ด้านหัตถกรรม

ภูมิปัญญาที่เชี่ยวชาญ: ตุ๊กตาชาววัง

รายละเอียด

อาชีพผู้รู้/ปราชญ์

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้

แหล่งที่มาของข้อมูล:

คำช่วยค้นหา:
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
ที่อยู่
ที่อยู่: 67/1 หมู่ 1
ตำบล: บางเสด็จ
อำเภอ: ป่าโมก
จังหวัด: อ่างทอง
รหัสไปรษณีย์:
โทรศัพท์:
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)