Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)
Biogang Database

Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)

ครู นุสรา เเป้งนิ่ม

ชื่อผู้รู้/ปราชญ์: ครู นุสรา

นามสกุลผู้รู้/ปราชญ์: เเป้งนิ่ม

วันเกิดผู้รู้: -

หมวดหมู่ภูมิปัญญา: ด้านอาหาร

ภูมิปัญญาที่เชี่ยวชาญ: การทำโรตี

รายละเอียด

โรตีสายไหม เป็นอาหารประเภทขนมหวานชนิดหนึ่งมีส่วนประกอบหลักอยู่สองส่วน คือ แผ่นแป้ง และ ส่วนไส้ที่เป็น น้ำตาลเคี่ยวทำเป็นเส้นฝอยที่เรียกว่า สายไหม เวลารับประทานจะนำแผ่นแป้งมาห่อไส้และม้วน เพื่อรับประทาน

โรตีสายไหม ผลิตมากและขึ้นชื่อที่จังหวัดอยุธยา และเป็นผลิตโอทอปของ ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา [1]

โดยมีการผลิตมี 5 ขั้นตอนคือ “การหม่าแป้ง” “การแต้มแป้ง” “การทำหัวเชื้อ” “การเคี่ยวน้ำตาล” และ “การดึงเส้นสายไหม”อาชีพผู้รู้/ปราชญ์ ค้าขาย

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้

โรตีสายไหมเป็นขนมประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและเป็นขนมของชาวไทยมุสลิมที่มีมาตั้งแต่บรรพบุรุษคือ 

ายบังเปีย  แสงอรุณ  เป็นผู้นำเข้ามาในจังหวัดอยุธยา  นายบังเปียเกิดในครอบครัวที่ประกอบอาชีพทางการเกษตร  

คือทำนา  มีพี่น้อง  ๑๐  คน  ชื่อจริงคือ  นายซาเล็ม  แสงอรุณ  เกิดวันพุธ  เดือน  ๑๒ ปี   พ.ศ. ๒๔๘๙    บ้านวงแหวน  

บางปะอิน  คลอง  ๑  อำเภอวังน้อย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยฐานะที่ยากจน  เด็กชายซาเล็มจึงตัดสินใจออกจากบ้าน  

เมื่ออายุได้  ๑๑  ขวบ  ไปรับจ้างทั่วไปตามต่างจังหวัด  จนกระทั่งไปอาศัยอยู่กับอาที่อำเภอ สัตหีบ จังหวัดชลบุรี  

ช่วยทำขนมหวาน  เช่น  โรตีกรอบ  โรตีใส่นม แล้วนำไปขายที่บริเวณวัดหลวงพ่ออี๋  ในแต่ละวันเมื่อขายขนมเสร็จแล้ว  

จะต้องกลับไปเคี่ยวน้ำตาลเพื่อนำไปหยอดที่แป้งกรอบ มีบางครั้งเคี่ยวน้ำตาลนานไปน้ำตาลจะแข็ง  บังเปียจึงทดลองดึงน้ำตาล

ให้ยืดขึ้นเพื่อให้น้ำตาลอ่อนตัว หยอดที่โรตีกรอบได้  นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการทำโรตีสายไหมและฝึกหัดดึงน้ำตาลเคี่ยว

ให้เป็นเส้นไหมอยู่หลายปี  จนมีความชำนาญ

         ในปี  พ.ศ. ๒๕๐๖  อายุได้  ๑๗  ปี  ได้เดินทางกลับไปที่บ้านวงแหวน ฯ  แล้วย้ายไปเช่าบ้านอยู่ที่ข้างสุเหร่าวัฒนา  

อำเภอพระนครศรีอยุธยา  ทำโรตีสายไหมใส่กล่องไม้สะพาย  ถีบจักรยานคู่ใจเร่ขายไปทั่ว  ในสมัยนั้นคนซื้อจะนำเหรียญสลึงมา

หย่อนลงในช่องที่เจาะไว้  เข็มที่หน้าปัดซึ่งมีตัวเลขเขียนไว้จะหมุนไป  เมื่อเข็มหยุดที่เลขใดก็จะได้จำนวนชิ้นเท่านั้น 

เป็นที่สนุกสนานของคนซื้อ  บังเปียขายอยู่หลายปี  กระทั่งในปี  พ.ศ.  ๒๕๒๐  ได้แต่งงานกับนางมั่น เป็นชาวโคราช  

มีบุตรชาย    คน และผู้หญิง    คน  จึงคิดที่จะสร้างครอบครัให้เป็นปึกแผ่นกว่าที่เป็นอยู่  ต่อมาได้ย้ายไปเช่าบ้านไป

อยู่ในตัวเมืองอยุธยา  ริมถนนอู่ทอง  เส้นทางไปโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ช่วยกันทำโรตีสายไหมขายเป็นอาชีพ

ของครอบครัว ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นเรื่อย ๆ  เป็นลำดับ  ไม่ยากแค้นเช่นในวัยเด็ก  บังเปียไม่หยุดนิ่งในฝีมือ หมั่นปรับปรุงรสชาติ

แป้งโรตีอยู่เสมอให้ถูกใจผู้บริโภค  เช่น  จากสูตรดั้งเดิม   ตัวแป้งมีส่วนประกอบ  แป้งสาลี  น้ำเกลือ  ก็เพิ่มรสชาติด้วยการใส่นม  

กะทิ  งา  และธัญพืช  กิจการขยายตัวขึ้นเป็นที่รู้จักของชาวอยุธยา และจัหวัดใกล้เคียง  ขายได้  ๒๐๐ – ๓๐๐  กิโลกรัม  ต่อวัน  

จึงชักชวนพี่น้อง  จำนวน    คน ให้มายึดอาชีพทำโรตีสายไหมขาย  ทำให้ตระกูลแสงอรุณขยายกิจการกระจายไปทั่วถนนอู่ทอง  

และขยายวงกว้างไปตามเส้นทางสายเอเชีย  ถนนมิตรภาพ  ผ่านไปมาจะเห็นร่มกางสีสวยข้างทางพร้อมป้ายปักโรตีสายไหม

อยุธยา สร้างรายได้ให้กับครอบครัว  ญาติ  ไม่หวงวิชาถ่ายทอดด้วยความเต็มใจ จึงมีลูกศิษย์แยกตัวไปประกอบอาชีพนี้มากมาย  

ปัจจุบันได้รับเชิญไปสอนการทำโรตีสายไหมให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐ  และภาคเอกชน  เช่นฝึกอาชีพให้กับผู้ต้องขังในเรือนจำ

จังหวัด  ตามห้างสรรพสินค้าที่มีการจัดงานต่าง ๆ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุเสด็จไปเปิด

งานขนมไทย ณ ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง  บังเปีย  แสงอรุณ ได้แสดงฝีมือการดึงเส้นสายไหมถวาย พระองค์หญิง

ทอดพระเนตรการทำอย่างใกล้ชิด  พระองค์สนพระทัยอย่างมาก  ทรงประทานรางวัลเกียรติคุณแก่  บังเปีย   แสงอรุณ 

ยังความปลาบปลื้มและความภาคภูมิใจในอาชีพนี้  ด้วยวัยย่างเข้า ปีที่  ๖๑  ใบหน้าที่ยิ้มละมัย  อารมณ์ดี  ไม่ท้อชีวิต 

มีความสุขทุกครั้งที่เล่าชีวิตหนหลังให้กับทุกคนได้รับรู้ด้วยความภาคภูมิใจที่ก้าวมายืน    จุดนี้ได้ด้วยความมานะบากบั่

ของตนเองและให้กำลังใจกับคนที่ท้อแท้ในชีวิตให้ลุกขึ้นสู้ชีวิตต่อไป  ในช่วง  ๔๐  ปี  ที่ผ่านมา ต่อมาได้รับความนิยมจาก

นักท่องเที่ยวที่มาสักการะพระพุทธรูป  และมาเที่ยวชมโบราณสถานบวกกับมีการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานข้าราชการประจำ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และให้มีการนำสินค้าขึ้นทะเบียน  OTOP  จึงทำให้มีการตั้งขายอยู่กับที่เปิดเป็นร้านถาวร  

มีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ  เช่น  สายไหมจากเดิมมีสีเดียว  รสชาติเดียว  เปลี่ยนเป็นหลายสี  หลายรสชาติ  

มีทั้งรสส้ม  รสใบเตย  รสโกโก้  ส่วนแผ่นแป้งก็มีหลากหลายรสชาติเหมือนกัน  เช่น  รสใบเตยใส่งา 

 ใส่เม็ดมะม่วงหิมพานต์ป่น  รสเผือก  เป็นต้นแหล่งที่มาของข้อมูล: sites.google.com

คำช่วยค้นหา: โรตีสายไหม
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
หน้ารา้น
ตอนทำ
สายไหม
เเป้ง
เรากับร้าน
โรตีสายไหม
ที่อยู่
ที่อยู่: 8/1หมู่5 ถนนอู่ทอง
ตำบล: ประตูชัย
อำเภอ: พระนครศรีอยุธยา
จังหวัด: พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์: 13000
โทรศัพท์: 089 967 9340
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)