Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)
Biogang Database

Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)

นางลำพอง เดชบุญ

ชื่อผู้รู้/ปราชญ์: นางลำพอง

นามสกุลผู้รู้/ปราชญ์: เดชบุญ

วันเกิดผู้รู้: 21 พ.ค. 23

หมวดหมู่ภูมิปัญญา: ด้านหัตถกรรม

ภูมิปัญญาที่เชี่ยวชาญ: การจักสาน

รายละเอียด
วัตถุดิบ

๑. ต้นคล้า ซึ่งปลูกขึ้นเองในหมู่บ้านโดยซื้อต้นกล้ามาจากจังหวัดบุรีรัมย์ สำหรับทำตัวกระติบข้าวและฝาตู๋
๒.ไม้ไผ่สำหรับทำฝาตู๋
๓. ก้านตาลสำหรับทำตีนกระติบข้าว

 วัสดุ/อุปกรณ์

๑. มีดขนาดต่าง ๆ ใช้มีดขนาดเล็ก สำหรับจักตอกและเหลาตอก
๒. กรรไกร สำหรับตัดฝาด้านบน (ฝาตู๋) และตัดก้นกระติบข้าวเพื่อให้เข้ารูปกับกระติบข้าว
๓. เหล็กซี สำหรับเจาะรูตีนกระติบข้าว
๔. ด้ายไนล่อนสำหรับทำหูกระติบข้าว ร้อยตีนกระติบข้าวและตัวกระติบข้าวเข้าด้วยกัน
๕. เข็ม สำหรับร้อยถักหูกระติบข้าว
๖. ค้อนไม้ สำหรับทุกให้ฝาตู๋และตัวกระติบข้าวให้แน่น

วิธีการทำ

๑. ตัดคล้าประมาณ 70 ซม. จักเป็นเส้นตอก นำไปตากแดดให้แห้ง ประมาณ 1 วัน

๒. นำมาแช่น้ำประมาณ 3 ชั่วโมง ขูดเอาใส้ออก(ผิวคล้า) นำไปตากให้แห้งประมาณ 3 วัน

๓. นำคล้ามาจักสานตามลวดลายที่ต้องการ

๔. นำมาเย็บประกบเป็นตัวกระติบข้าว

๕. นำก้านตาลมาเย็บเป็นตีนกระติบข้าว

๖. ประกอบตัวกระติบและก้านตาล ให้นำมาตกแต่ง

อาชีพผู้รู้/ปราชญ์ เกษตกร

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้

แหล่งที่มาของข้อมูล: http://souvenirbuu.wordpress.com

คำช่วยค้นหา: ต้นคล้า
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
ต้นคล้า
ที่อยู่
ที่อยู่: บ้านเลขที่ 233 หมู่ที่ 4
ตำบล: โพนสูง
อำเภอ: บ้านดุง
จังหวัด: อุดรธานี
รหัสไปรษณีย์: 41190
โทรศัพท์: 085-2859982
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)