Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)
Biogang Database

Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)

คุณตาหนูสาร ศรีอุทธา

ชื่อผู้รู้/ปราชญ์: คุณตาหนูสาร

นามสกุลผู้รู้/ปราชญ์: ศรีอุทธา

วันเกิดผู้รู้: 27 พ.ย. 81

หมวดหมู่ภูมิปัญญา: ด้านหัตถกรรม

ภูมิปัญญาที่เชี่ยวชาญ: จักสาน

รายละเอียด การจักสาน เป็นงานหัตถกรรมอย่างหนึ่ง และนับเป็นงานศิลปะประเภททัศนศิลป์ได้ด้วย การจักสานเป็นการนำวัสดุขนาดเล็กและยาว มาขัด หรือสาน กันจนเป็นชิ้นงาน เช่น เสื่อ หรือภาชนะอื่นๆ เช่น ตะกร้า เข่ง หรือของใช้อื่นๆ เช่น ลูกตะกร้อ เป็นต้น

วัสดุที่ใช้

วัสดุที่ใช้ในงานจักสาน มักเป็นวัสดุจากธรรมชาติ เช่น ไม้ไผ่ หวาย ปอ กระจูด เป็นต้น ในภายหลังมีการใช้ผักตบชวา และวัสดุเลียนแบบธรรมชาติ ทำให้มีความทนทานมากขึ้น แต่มีสีสันและคุณลักษณะภายนอกคล้ายวัสดุธรรมชาติต่างๆ แต่ก็ไม่สามารถนำมาใช้ได้ทุกอย่างนะจ่ะ

กรรมวิธี

การสานนั้น มีลักษณะคล้ายกับการทอผ้านั่นคือ ใช้วัสดุขนาดเล็กและยาว ที่เรียกว่า ตอก หรือ ต้นไผ่ที่นำมาขัดจนกลายเป็นเส้นเล็กๆ มาขัดประสานกัน แต่ตอกในการจักสานนั้นมีขนาดใหญ่กว่าเส้นด้ายมาก ลวดลายของงานจึงมีขนาดใหญ่ และมีความแตกต่างไปจากงานทอ สำหรับการสานเสื่อนั้น ยังมีการใช้เครื่องทอเสื่อคล้ายหูกทอผ้า แต่มีขนาดเล็กกว่า
อาชีพผู้รู้/ปราชญ์ จักสาน

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้ คุณตาหนูสาร ศรีอุทธา เริ่มจักสานมาตั้งเเต่อายุ25ปี หรือ51ปีมาเเล้ว โดยคุณตาเคยทำ ไซ กระทอ ตะกร้าที่ทำตากไม้ไผ่ ฯลฯ

แหล่งที่มาของข้อมูล: คุณตาหนูสาร ศรีอุทธา

คำช่วยค้นหา: การจักสาน
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
ที่อยู่
ที่อยู่: บ้านเลขที่67 บ้านโพธิ์
ตำบล: ภูเวียง
อำเภอ: ภูเวียง
จังหวัด: ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์: 40150
โทรศัพท์: 0868581500
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)