Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)
Biogang Database

Expert (ภูมิปัญญา/ปราชญ์)

นางขันแก้ว มโนวรณ์

ชื่อผู้รู้/ปราชญ์: นางขันแก้ว

นามสกุลผู้รู้/ปราชญ์: มโนวรณ์

วันเกิดผู้รู้: -

หมวดหมู่ภูมิปัญญา: ด้านหัตถกรรม

ภูมิปัญญาที่เชี่ยวชาญ: การทอผ้า

รายละเอียด

ลักษณะเด่นของสิ่งของเครื่องใช้ : เป็นกี่ที่ทอด้วยมือ มีส่วนประกอบหลักคือ
ไม้ขัดสำหรับกระตุกให้ผ้าแน่น ฟื้ม กระสวยใส่หลอดด้าย สายเชือกไม้เยียมเชือก
หรือได้ที่นำมาทอนั้นสำเร็จรูปแล้ว
ประโยชน์ด้านอื่นๆ : สารมารถนำมาปรับเปลี่ยนแปรรูปเป็นเสื้อผ้าเครื่องนุ่มห่ม เป็นกางเกง ผ้าถุง หรือผ้าขาวม้า ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน เย็บเป็นถึง สำหรับใส่ซองหรือเย็บเป็นฟูกสำหรับเป็นที่นอนใช้ได้หลายอย่าง

 อาชีพผู้รู้/ปราชญ์

ข้อมูลอื่นที่ฉันรู้

แหล่งที่มาของข้อมูล: http://biodiversity.forest.go.th/TK/index.php?option=com_zoo&task=category&category_id=382&Itemid=25

คำช่วยค้นหา: ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผุู้รู้
จำนวนคนถูกใจ
รูปภาพเพิ่มเติม
ที่อยู่
ที่อยู่: บ้านศรีนาป่าน , ต.เรือง , อ.เมืองน่าน, น่าน, 55000
ตำบล: เรือง
อำเภอ: เมืองน่าน
จังหวัด: น่าน
รหัสไปรษณีย์: 55000
โทรศัพท์:
แสดงความคิดเห็น (ต้องการแสดงความคิดเห็น กรุณา log-in)